Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Moderne Devotie is een beweging die kerk en samenleving wil(de) hervormen en uitgaat van gemeenschapszin en eenvoud. Het gedachtengoed wordt gedeeld door katholieken, protestanten, humanisten en anderen, religieus en niet-religieus. Door bijeenkomsten, lezingen en sociale initiatieven wordt gezocht naar verbinding tussen traditie en actualiteit.

Allen die zich herkennen in het gedachtengoed van de Moderne Devotie en Geert Groote behoren tot de betrokkenen. De stichting Thomas a Kempis, het Geert Groote Huis, stichting Postmoderne Devotie ook. Allen werken samen onder de paraplu van de aanvragende Alliantie.

Geert Groote (1340 – 1384) zette zich af tegen machtsmisbruik binnen de kerk en door hooggeplaatsten. Het gedachtengoed verspreide zich uit de IJsselstreek door heel Noordwest Europa. Broeders en zusters van het Gemene Leven vormden een lekenbeweging die nog steeds bestaat. Onder anderen Erasmus en Luther werden erdoor beïnvloed.

 

Contact

Alliantie Moderne Devotie
Lamme van Dieseplein 4
7411 LX
Deventer
Overijssel