Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

West-Kruiskade is een superdiverse wijk met meer dan 160 etniciteiten. Het immaterieel erfgoed van de wijk presenteert zich in enkele publieke feesten en activiteiten die zichtbaar zijn in de wijk en waarmee de West-Kruiskade in zijn geheel zich identificeert als een superdiverse wijk. De immaterieel erfgoeduitingen omvatten feesten als Keti Koti (het feest waarmee ook in deze wijk de afschaffing van de slavernij wordt gevierd/herdacht), diverse Afro-Surinaamse rituelen, de viering van Rotterdam Chinese New Year en de diversiteit aan eetculturen in de West-Kruiskade.

Genoemde feesten worden (soms) ook in andere delen van Nederland (en de wereld) gevierd. De wisselwerking tussen een specifieke plek en de specifieke bevolkingssamenstelling van West-Kruiskade geven de tradities echter een speciale context. Vieren is iets dat je gezamenlijk doet op een specifieke plek waar je woont of verkeert en is daarmee ook bepalend voor de manier waarop mensen hun tradities vorm geven.

De werkgroep immaterieel erfgoed in de West-Kruiskade gaat zoveel mogelijk inclusief te werk en wil een platform bieden voor alle immaterieel erfgoeduitingen die de wijk zijn multiculturele, superdiverse karakter geven. De voorbeelden die hierboven genoemd worden zijn op dit moment het meest gezichtsbepalend voor de wijk, als nieuwe tradities met een zelfde soort uitstraling in de wijk worden geïntroduceerd dan zullen ook die tradities worden opgenomen.

Bewoners en bezoekers van de West-Kruiskade maken uiteraard deel uit van de gemeenschap. In organiserende zin zijn vooral de ondernemersvereniging en ideëele stichtingen zoals de Stichting Gedeeld verleden, gedeelde toekomst heel belangrijk. Zij organiseren genoemde activiteiten in het publieke domein, waar zoveel mensen uit de wijk zich mee identificeren.

De aanmelding is voorbereid door werkgroep Immaterieel Erfgoed van de Alliantie West-Kruiskade, met mensen die in organiserende zin of anderszins betrokken zijn bij de verschillende vormen van immaterieel erfgoed in de West-Kruiskade: Jinai Looi, Fred Fitz-James, Guno Zwakke, Alice Fortes.

West-Kruiskade kreeg haar multiculturele karakter sinds de jaren zestig en zeventig. Vanwege overlast en drugscriminaliteit werd de Alliantie West-Kruiskade opgericht, die inzette op wijkverbetering, ondermeer via etnisch ondernemerschap. Ondernemers en ideëele stichtingen uit de West-Kruiskade zetten zich in voor het multiculturele karakter van de wijk en willen ook deze diversiteit voor de toekomst waarborgen.

Contact

Werkgroep Immaterieel Erfgoed West-Kruiskade
West-Kruiskade 47
3013 AL
Rotterdam
Zuid-Holland