Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Collecteren is een heel persoonlijke en directe manier van het geven van hulp aan goede doelen. Ieder jaar gaan er in Nederland ruim 700.000 vrijwilligers met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor een goed doel. Deze manier van collecteren, de huis-aan-huiscollecte, gebeurt alleen in Nederland. 

Ieder jaar gaan er in Nederland ruim 700.000 vrijwilligers de straat op om deur aan deur te collecteren voor een goed doel. Dit doen zij omdat ze iets goeds willen doen voor de samenleving en omdat het goede doel in kwestie hen na aan het hart ligt. Er is geen eenduidige beschrijving te geven van het soort mensen die dit immaterieel erfgoed levend houden en doorgeven. Maar één ding is zeker, ze hebben hart voor de zaak. Door hun kinderen als ze klein zijn, aan de hand mee te nemen, wordt het belang van collecteren al op jonge leeftijd doorgegeven. Namelijk dat dankzij de collectanten en de opbrengst van de collecte goede doelen kunnen werken aan een betere wereld.

Nederlanders zijn altijd een vrijgevig volk geweest. Al in de zeventiende eeuw was het voor degenen die het konden missen heel gewoon om bij te dragen aan de armen. Naast de collecte in de kerk werd er bijna wekelijks huis-aan-huis gecollecteerd. En bij rampen werden er ook nog eens acties georganiseerd waarbij collectanten soms in het hele land met de collectebussen langs de deuren gingen. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag niet veranderd. Nog steeds gaan vrijwilligers met hun collectebus de straat op om geld op te halen voor mensen of doelen die het nodig hebben. 

 

Contact

Stichting Collecteplan
James Wattstraat 100
1097 DM
Amsterdam
Noord-Holland
Website