De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Om de vijf jaar worden in Tegelen de Passiespelen georganiseerd. Het Passiespel verhaalt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Christenen herdenken dit in de Goede Week voor Pasen. Het gaat onder meer om de intocht van Jezus in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de kruisgang en de kruisdood.

De Passiespelen in Tegelen worden zo gebracht dat ze actueel en aantrekkelijk zijn, zowel voor mensen die zingeving zoeken als voor mensen die willen genieten van een mooi openluchtspektakel. Vanaf ruim twee jaar voor de premièredatum beginnen de repetities en steeds worden meer onderdelen opgepakt. De Passiespelen vinden plaats in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het vaste decor bestaat uit een centrale tempel, geflankeerd door de paleizen van Herodes en Pilatus. In de richting van de tribune ontvouwen zich talrijke terrassen, poorten en paden, waardoor de vele niveauverschillen een extra ruimtelijkheid creëren.

Beoefenaars en betrokkenen

Aan de Passiespelen werken meer dan vierhonderd vrijwilligers uit Tegelen en de regio mee. Er is een professioneel team van onder andere tekstschrijver, regisseur, componist, koordirigent en decorontwerper. Uiteraard zijn de acteurs, figuranten, koorleden en musici belangrijk voor de Passiespelen. Er zijn daarnaast veel mensen actief als bijvoorbeeld decorbouwer, theatertechnicus, publieksbegeleider en in de horeca en catering, kaartverkoop en communicatie.

De organisatie van de Passiespelen ligt bij de Stichting Passiespelen Tegelen. De stichting is verantwoordelijk voor de organisatie in al zijn facetten.

Geschiedenis en ontwikkeling

De Passiespelen passen in de Europese traditie van het verbeelden van de lijdensweg van Jezus. In 1931 werd er voor het eerst een passiespel opgevoerd in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het stuk was geschreven door pastoor Anton van Delft uit Sint Anthonis.

In 1940 werd de tekst van priester-dichter Jacques Schreurs gebruikt. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana bezochten in 1946 een van de voorstellingen. In 1955, ten tijde van het hoogtepunt van het rijke roomse leven, trokken de Passiespelen 160.000 bezoekers. Door de ontwikkelingen in de kerk liep daarna het aantal bezoekers terug. Het dieptepunt was 1971, met 15.000 bezoekers, daarna steeg het aantal bezoekers weer. Koningin Beatrix bezocht de Passiespelen in 1990 en 2010.

De Passiespelen in Tegelen hebben vanaf 2000 een grote kwaliteitsslag gemaakt op artistiek, bestuurlijk en organisatorisch niveau. Voor de opvoeringen van zowel 2005 als 2010 is een tekst van Wiel Kusters gebruikt. In 2010 bezochten 46.000 mensen de Passiespelen tijdens 23 voorstellingen. Voor 2015 heeft Patrick Lateur een nieuwe tekst geschreven: `Lente in Galilea. Een passiespel´. In 2020 zal schrijversduo Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen (Theatergroep De kern) de tekst verzorgen.

Borgingsacties

2024-2026

 • Verdere samenwerking ontwikkelen met toneelgroep Maastricht voor regisseur, schrijven als artistiek totaal concept
 • Het concept marketingplan verder gaan uitwerken.
 • Nieuwe ideeën blijven bedenken om de passiespelen vast te leggen. Dit gaan we verder oppakken voor 2026.
 • Uitzoeken of we nogmaals op de programmering kunnen komen van Komt dat zien.
 • Andere partners op cultureel gebied gaan zoeken met name lokaal. Leuk zou zijn als het een combi bezoek kan worden zoals met bv Kloosterdorp Steyl en Venlo
 • Een Klankbordgroep is opgericht met medewerkers van de Passiespelen. Deze willen we graag voorzetten om jong en oud met elkaar te blijven verbinden en de medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen, zowel in het algemeen als richting speelseizoen 2026.
 • Het script en de theatrale vormgeving zal aansluiten op de maatschappelijke realiteit van nu. Een reflectie van het oude verhaal op het heden, en andersom. “
 • Benaderen van sponsoren en subsidie aanvragen voor het jaar 2026
 • Inzetten op de ticketverkoop door het nieuwe marketingplan uitvoeren.

2021-2024

 • Het educatieve project dat in 2020 in samenwerking met het Kunstencentrum en de diverse basisscholen in Tegelen, Venlo en Beesel was opgestart in 2021 weer oppakken.
 • Het boekwerk van Willem Kurstjens vóór de première op 18 april 2021 laten verschijnen.
 • Het archief verder ordenen en catalogiseren.
 • Door corona de geplande tentoonstellingen in het Limburgs Museum in Venlo, de Tiendschuur in Tegelen en het Schutterijmuseum in Stey doorschuiven en de toegang koppelen aan een kaartje voor de Passiespelen. Er komt misschien nog een vierde tentoonstelling bij in het Missiemuseum in Steyl.
 • Opvolging voor bestuursleden in eerste instantie doen door persoonlijk mensen te benaderen.
 • Om jongeren te blijven binden aan de Passiespelen onderzoeken of het mogelijk is in een 'tussenproductie' uit te brengen met de actieve en enthousiaste groep jongeren.

2017-2020

 • Zorg besteden aan onderlinge contacten en opleidingstraject voor jongeren. Die onderlinge contacten met name borgen door tweemaal per jaar bijeenkomsten voor alle vrijwilligers te organiseren en verder door periodiek digitaal het medewerkersblad PassieNova te verspreiden in eigen redactie van de medewerkers.
 • Doorgaan met internationale contacten door actieve betrokkenheid bij Europassion, de Europese organisatie.
 • Op basis van de analyse van de enquête een marketing - en promotieplan voor Passiespelen 2020 ontwikkelen. Dat gefaseerd echt concreet 'naar buiten' zichtbaar maken.
 • Plannen voor een 'educatief project'.
 • Werken aan een tentoonstelling in samenwerking met een museum en/of het archief.
 • In het artistiek team 'jonge professionele makers' betrekken.
 • In de rolbezetting ruimte voorzien voor jonge acteurs en actrices als borg voor de toekomst.

2013-2016

 • Werving intensiveren en communicatie via elektronische media versterken om nieuwe doelgroepen te bereiken teneinde ook dezen voor deelname en bezoek te interesseren en zodoende een 'nieuw' publiek op te bouwen. 
 • Het archief onderbrengen bij het Gemeentearchief Venlo.
 • Er wordt een educatief project georganiseerd voor leerlingen uit groep 7 en 8 getiteld ‘De toren van Babel’.
 • De stichting heeft in 2015 een enquête gehouden onder de bezoekers, zodat ze in 2020 nog meer kunnen innoveren. 
 • Er wordt gewerkt aan een tentoonstelling in samenwerking met een museum.
 • Jongeren worden betrokken dmv een artistiek team van 'jonge professionele makers'. Met hen wordt een extra productie gerealiseerd tussen de 5-jaarlijkse passiespelen. 

 

Contact

Stichting Passiespelen Tegelen
Postbus 3027
5930 AA
Tegelen
Limburg
Website