De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Om de vijf jaar worden in Tegelen de Passiespelen georganiseerd. Het Passiespel verhaalt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Christenen herdenken dit in de Goede Week voor Pasen. Het gaat onder meer om de intocht van Jezus in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de kruisgang en de kruisdood.

De Passiespelen in Tegelen worden zo gebracht dat ze actueel en aantrekkelijk zijn, zowel voor mensen die zingeving zoeken als voor mensen die willen genieten van een mooi openluchtspektakel. Vanaf ruim twee jaar voor de premièredatum beginnen de repetities en steeds worden meer onderdelen opgepakt. De Passiespelen vinden plaats in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het vaste decor bestaat uit een centrale tempel, geflankeerd door de paleizen van Herodes en Pilatus. In de richting van de tribune ontvouwen zich talrijke terrassen, poorten en paden, waardoor de vele niveauverschillen een extra ruimtelijkheid creëren.

Beoefenaars en betrokkenen

Aan de Passiespelen werken meer dan vierhonderd vrijwilligers uit Tegelen en de regio mee. Er is een professioneel team van onder andere tekstschrijver, regisseur, componist, koordirigent en decorontwerper. Uiteraard zijn de acteurs, figuranten, koorleden en musici belangrijk voor de Passiespelen. Er zijn daarnaast veel mensen actief als bijvoorbeeld decorbouwer, theatertechnicus, publieksbegeleider en in de horeca en catering, kaartverkoop en communicatie.

De organisatie van de Passiespelen ligt bij de Stichting Passiespelen Tegelen. De stichting is verantwoordelijk voor de organisatie in al zijn facetten.

Geschiedenis en ontwikkeling

De Passiespelen passen in de Europese traditie van het verbeelden van de lijdensweg van Jezus. In 1931 werd er voor het eerst een passiespel opgevoerd in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het stuk was geschreven door pastoor Anton van Delft uit Sint Anthonis.

In 1940 werd de tekst van priester-dichter Jacques Schreurs gebruikt. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana bezochten in 1946 een van de voorstellingen. In 1955, ten tijde van het hoogtepunt van het rijke roomse leven, trokken de Passiespelen 160.000 bezoekers. Door de ontwikkelingen in de kerk liep daarna het aantal bezoekers terug. Het dieptepunt was 1971, met 15.000 bezoekers, daarna steeg het aantal bezoekers weer. Koningin Beatrix bezocht de Passiespelen in 1990 en 2010.

De Passiespelen in Tegelen hebben vanaf 2000 een grote kwaliteitsslag gemaakt op artistiek, bestuurlijk en organisatorisch niveau. Voor de opvoeringen van zowel 2005 als 2010 is een tekst van Wiel Kusters gebruikt. In 2010 bezochten 46.000 mensen de Passiespelen tijdens 23 voorstellingen. Voor 2015 heeft Patrick Lateur een nieuwe tekst geschreven: `Lente in Galilea. Een passiespel´. In 2020 zal schrijversduo Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen (Theatergroep De kern) de tekst verzorgen.

Borgingsacties

De volgende acties worden ondernomen om de Passiespelen in Tegelen te borgen voor de toekomst:

  • Er wordt een educatief project georganiseerd voor leerlingen uit groep 7 en 8 getiteld ‘De toren van Babel’.
  • De stichting heeft in 2015 een enquête gehouden onder de bezoekers, zodat ze in 2020 nog meer kunnen innoveren. 
  • Er wordt gewerkt aan een tentoonstelling in samenwerking met een museum.
  • Jongeren worden betrokken dmv een artistiek team van 'jonge professionele makers'. Met hen wordt een extra productie gerealiseerd tussen de 5-jaarlijkse passiespelen. 

 

Contact

Stichting Passiespelen Tegelen
Postbus 3027
5930 AA Tegelen
Limburg
Website