Maandthema november: Religieus verleden

Kerken en kloosters bepalen in Europa in belangrijke mate de identiteit van een dorp of stad. Door ontkerkelijking verliezen veel van deze gebouwen hun economische basis of hun oorspronkelijke functie en daarom wordt gezocht naar nieuw gebruik en publieksbereik. 

In zekere zin heeft religieus immaterieel erfgoed met dezelfde problematiek te maken. Veel immaterieel erfgoed in Nederland heeft een religieuze oorsprong. Soms is de religieuze kant naar de achtergrond geraakt, zoals bijvoorbeeld bij carnaval of kermis.

Sommige vormen van religieus immaterieel erfgoed hebben te kampen met een teruglopende belangstelling door ontkerkelijking, zoals enkele processies en bedevaarten. De organisaties erachter beraden zich op de toekomst. Toch vasthouden aan de religieuze basis of meer de nadruk gaan leggen op de sociaalculturele betekenis van het erfgoed voor de samenleving? 

Meer lezen? Kijk op de pagina religieus verleden van het Europees Erfgoedjaar. Hier kun je ook je eigen activiteit aanmelden.

EYCH2018_Logos_Yellow-NL-300.jpg

Alle rechten voorbehouden