De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Kinderpostzegelactie is anno 2017 veruit de grootste jaarlijkse scholenactie van Nederland. In de laatste week van september gaan basisschoolleerlingen langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en andere producten te verkopen en zamelen daarmee geld in om kinderen in binnen- en buitenland die het minder goed hebben te helpen. Leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier iets over te hebben voor een ander. Naast leerzaam is de actie ook vooral leuk vinden leerlingen en leerkrachten. Elk jaar benadert Stichting Kinderpostzegels in het voorjaar de scholen die de afgelopen jaren hebben meegedaan aan de actie met de vraag of zij dit jaar weer mee willen doen.
De actieweek eind september begint op dinsdag met een Eerste Bestelling bij een bekende Nederlander door kinderen die hulp hebben gekregen van projecten die gesteund worden, vaak met een deelnemende school erbij. Woensdag vanaf 12.00 uur gaan de leerlingen langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en andere producten te verkopen. Dit assortiment is elk jaar verschillend en wordt samengesteld door Stichting Kinderpostzegels. De kinderpostzegels worden elk jaar in samenwerking met PostNL ontworpen. Begin november maakt Kinderpostzegels bekend wat de actie heeft opgebracht en wie de winnende groepen van de scholenwedstrijd zijn (25 groepen met de hoogste gemiddelde opbrengst en 5 groepen die de meest creatieve inzending hadden). Er is doorgaans leuke publiciteit voor de bekendmaking van de opbrengst (Jeugdjournaal) en voor de combinatie met de schoolreisprijs vaak regionale pers. In de weken erna worden de bestellingen bij de klanten bezorgd. Kinderpostzegels bedankt leerkrachten en leerlingen voor hun deelname aan de actie met een kleine attentie.

Beoefenaars en betrokkenen

Leerlingen en leerkrachten van de hoogste groepen van basisscholen, de kopers van de zegels en kaarten, postbodes die bestellingen bezorgen. De Stichting Kinderpostzegels faciliteert de jaarlijkse actie.

Geschiedenis en ontwikkeling

De kinderpostzegels bestaan sinds 1924. In dat jaar is per Koninklijk Besluit besloten om postzegels met een toeslag voor "het misdeelde kind" uit te geven. Eerst verkopen alleen comités van vrijwilligers de kinderpostzegels, maar in 1948 wordt naar een idee van een onderwijzer, meester Verheul uit Waarder, die zijn leerlingen al een paar jaar met kinderpost- zegels langs de deuren liet gaan, een proef gehouden waarbij leerlingen van een aantal basisscholen kinderpostzegels gingen verkopen. Een groot succes. In 1949 wordt dit landelijk uitgerold en zo start de Kinderpostzegelactie zoals die er vandaag de dag uitziet. Al in 1956 doet meer dan de helft van de scholen mee aan de actie. Bijzonder is dat in 1972 Prins Claus zijn kinderen voor de actie fotografeert en dat kroonprins Willem Alexander dat op zijn beurt in 2012 ook doet met zijn drie dochters. De actie werd vanaf 1948 georganiseerd door de Stichting voor het Kind en de opbrengst van de actie werd verdeeld door het Nationaal Comité voor de Kinderpostzegels. In 1989 fuseerden ze tot Stichting Kinderpostzegels Nederland. 'Voor kinderen, door kinderen' is - meer dan drie generaties later - het motto van de Kinderpostzegelactie.

Borgingsacties

2024-2026

 • De feedback van de leerkrachten over de nieuwsflits wordt meegenomen bij de plannen voor de volgende actie.
 • Het jaarlijkse onderzoek onder leerkrachten t.a.v. eventuele verbeteringen op de actie wordt gecontinueerd evenals het uitvragen bij de leerlingen (wat vonden zij van de actie, en mogelijk over wat ze geleerd hebben van de actie.
 • Ervoor zorgen dat het assortiment de mogelijkheid biedt dat ook mensen met een lager inkomen kunnen blijven meedoen.
 • Er komt een grote campagne i.v.m. het 100-jarig jubileum van Kinderpostzegels. Dit is dé mogelijkheid om het merk Kinderpostzegels nog beter voor het voetlicht te brengen bij het Nederlandse publiek. De lijn van deze campagne gaan we de komende jaren doortrekken, hoewel wel minder groots i.v.m. budget
 • De Kinderportemonnee wordt ingevoerd, waarin kinderen beslissen aan welke thema's en projecten er geld wordt gegeven. Steeds meer kinderen inzetten en actief erbij betrekken. klopt
 • Donatie als product tijdens de actie wordt gecontinueerd: omdat daar geen dienst of product tegenover staat, is er meer geld voor projecten voor kinderen.
 • Er is een medewerker zakelijke markt aangetrokken die de komende periode op zoek gaat naar nieuwe samenwerkingen met bedrijven.
 • Er wordt dit jaar een marketeer scholen aangetrokken, die zich bezig gaat houden met de werving van scholen voor deelname aan de kinderpostzegelactie.
 • Het CRM-systeem wordt verder uitgebreid en gevuld, zodat de dienstverlening aan scholen, bestellers en donateurs geoptimaliseerd wordt.

2021-2023

 • De jaarlijkse campagnes om de kennis over wat de Kinderpostzegels doet (algemeen) en over het thema van de actie van dat jaar delen met scholen, kinderen, ouders en het algemene 'publiek'.
 • De samenwerking met vlogger Dylan Haegens voortzetten. 
 • De mediacampagne uitbreiden, zeker in de aanloop naar de actie, met bijvoorbeeld radiospotjes.
 • Voor elke actie een (actueel) thema kiezen en daar in de communicatie specifiek op focussen.
 • Het scholenteam continueren: persoonlijk contact met scholen levert betrokkenheid bij de traditie op.
 • Voorafgaand aan elke actie marktonderzoek doen en indien nodig het assortiment vernieuwen.
 • Intern bespreken wie bij de erfgoedzorg betrekken om te zorgen dat er steeds 2 binnen de organisatie op de hoogte zijn van en aanspreekpunt zijn voor immaterieel erfgoed.
 • Begin 2021 een nieuwe meerjaren-strategie maken, immaterieel erfgoed hierin meenemen.

2017-2020

 • De uitvoering van de Kinderpostzegelactie makkelijker maken voor leerkrachten. 
 • Een (digitaal) spelelement toevoegen, waardoor het voor leerlingen leuker wordt om langs de deuren te gaan voor bestellingen.
 • Mogelijk maken om digitaal te bestellen aan de deur. Leerlingen kunnen een app downloaden op hun telefoon en daarmee bestellingen opnemen. 
 • Het assortiment aantrekkelijk en divers maken en houden. 
 • Het maken van een inventarisatie over de informatieverstrekking aan verschillende doelgroepen over de traditie van de Kinderpostzegelactie, de bestaande materialen en ontbrekende activiteiten en producten.
 • Meer aandacht besteden aan de lange traditie in de verstrekte informatie aan kinderen en scholen. En het ontwikkelen van een plan van aanpak hierop.
 • De bedrijvenactie continueren: scholen die niet meedoen aan de Kinderpostzegelactie om redenen zoals een onveilige buurt voor kinderen om langs de deuren te gaan koppelen aan een bedrijf om daar de actie te doen.
 • De NOT-beurs tweejaarlijks bezoeken om met leerkrachten te spreken en info op te halen en te delen.

Contact

Stichting Kinderpostzegels Nederland
Schipholweg 97
2316 XA
Leiden
Website