Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Op het dorp Haarzuilens wordt al zover bekend vanaf 1849 een jaarlijkse kermis georganiseerd.

De kermis wordt traditioneel geopend door de burgemeester op de derde maandag van september, in het bij zijn van de familie Van Zuylen van Nijenvelt van de Haar (voormalige bewoners van het kasteel). De voorzitter van de kermis-oranjevereniging houdt een toespraak en samen met de aanwezige wordt er met de school kinderen het Wilhelmus en het Haarse volkslied gezongen onder begeleiding van de Bloaskapel. De kermis begint echter al in het weekend voor de officiële opening en wordt op dinsdagavond afgesloten.

Wij hechten veel waarde aan de tradities tijdens de kemis met name tijdens de opening. Ook de kermis attracties worden zoveel als mogelijk in authentieke sfeer georganiseerd. De laatste paar jaar hadden we zelfs een zweefmolen uit het begin van de vorige eeuw. 

Al vele jaren worden er zogenaamde volksspelen gehouden op de dinsdag, en wordt de naam van de winnaar vermeld op het publicatiebord in het café en krijgt de winnaar een wisselbokaal.

In de loop van de jaren zijn er op de zondag middag ook diverse activiteiten georganiseerd zoals hardlopen, wielrennen voor amateurs, ring steken met paard en wagen, gekostumeerd voetbal en een prutrace (verkleed "hardlopen" door weilanden en sloten).

Wij proberen als kermis-oranjevereniging met de tijd mee te gaan, maar houden tradities in ere!

 

Contact

Kermis Oranjevereniging Haarzuilens
Laag-Nieuwkoop
3628GC
Kockengen
Utrecht
Website