Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De Gondelvaart Belt-Schutsloot is een evenement van en door de bewoners van Belt-Schutsloot. De Gondelvaart vindt jaarlijks plaats op de 2e vrijdag van augustus en trekt zo'n 8.000 tot 12.000 bezoekers. Met een bewonersaantal van 560 is het uniek dat er elk jaar weer zo'n 11 tot 13 gondels worden gebouwd en meevaren door de Schutsloot (langgerekte sloot door het dorp) en op de Kleine Belterwijde, het meertje aan het eind van de Schutsloot. Er varen tijdens de Gondelvaart een 2 of 3-tal bloemengondels, 2 of 3 jeugdgondels en 7 of 8 allegorische gondels in de Gondelvaart mee.

De Gondelvaart is een bonte stoet van gondels die los varend, fraai verlicht en met mooi toneelspel aan het publiek voorbij varen. De stoet heeft een prachtig aanzien met de vele verlichte tuinen die aan de te varen route liggen. Zodra de gondels op het meertje zijn wordt er tussen 10.00 en 10.30 uur een groots vuurwerk ontstoken boven de Kleine Belterwijde.

De Gondelvaart Belt-Schutsloot bestaat al meer dan 80 jaar. Het 80 jarig jubileum werd gevierd in 2018.

De gondels worden gebouwd op drijvende bokken en tijdens de gondelvaart voortgetrokken door punters. Vele bewoners van Belt-Schutsloot (Beltigers) zijn tot en met mei nog volop bezig in het riet, waarvoor zij beroepsmatig gebruik maken van de drijvende bokken en de punters.

De gondelbouwgroepen bestaan uit zo'n 10 tot 30 personen. De gondelbouwers zijn vanaf januari van elk jaar bezig met het bedenken van een onderwerp, het maken van tekeningen en maquettes. Begin juni gaan de meeste gondelgroepen los en wordt een voorzichtige start gemaakt met het bouwen. De tijdelijke bouwwerken verrijzen dan weer boven de sloten en in de schuren worden alvast de nodige voorbereidingen getroffen.

De Gondelvaart Belt-Schutsloot leeft! Gelukkig frequent nieuwe aanwas met jeugdgondelgroepen. Al in groep 7 en 8 van de basisschool zijn er groepjes kinderen die, soms nog wat gesteund door ouders en oudere jeugd, zelf een gondel opbouwen.

Tijdens de Gondelvaart beoordeelt een vakkundige jury de gondels in de categorieën jeugdgondels, bloemengondels en allegorische gondels. Ook het publiek wordt ingeschakeld door de aparte Publieksprijs en een Fotowedstrijd.

Contact

Christelijke Oranje Vereniging (COV) Belt-Schutsloot
Belt-Schutsloot
Overijssel
Website