De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Ieder jaar op de derde vrijdag van augustus trekken er dertien of veertien corsowagens door Sint Jansklooster. Tienduizenden mensen komen die dag om het spektakel te zien en te beleven. Op de wagens zien we niet alleen creaties van dahlia’s, maar ook theaterspektakel.

Het corso is een onderdeel van een feestweek die op woensdagmiddag begint met een kindermiddag in een feesttent. Op donderdag trekt ’s avonds een jeugdcorso over hetzelfde parcours als waarop daags erna het grote corso trekt. Op zaterdag is er een corsofestival. Bij de feesttent is er aan het einde van de middag een schuttersfeest. ’s Avonds is er een wagenbouwersfeest, op die avond worden de prijzen voor de mooiste wagens uitgereikt. De feestweek eindigt op zondagavond met een oecumenische kerkdienst in de tent.

Voorafgaand aan het corso is er een maquette of een gedetailleerde tekening gemaakt. Op het erf van een boer of in een leegstaande loods wordt begonnen met de bouw van de wagen. Bij de bouw van de wagens wordt betonijzer gebruikt. De creatie wordt dichtgemaakt met papier-maché of ander materiaal. Dan wordt de wagen dikwijls verplaatst naar een locatie waar hij ‘afgeplakt’ wordt. Honderden vrijwilligers gaan aan de slag om de dahlia’s aan te brengen.

Beoefenaars en betrokkenen

De Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster organiseert ieder jaar het corso en draagt zorg voor allerlei activiteiten eromheen. Heel veel mensen uit het duizend inwoners tellende Sint Jansklooster zetten zich in voor het corso, vrijwel het hele dorp is betrokken. Jong en oud is ook actief voor het Jeugdcorso. Elke groep heeft sponsors nodig. Sommige inwoners stellen geld beschikbaar en anderen bouwmaterialen.

Geschiedenis en ontwikkeling

Zoals in veel plaatsen werd er voor de Tweede Wereldoorlog ook in Sint Jansklooster rond de verjaardag van koningin Wilhelmina, 30 augustus, een dorpsfeest gehouden. Daarbij hoorde een allegorische optocht met wagens en verklede mensen. In 1968 kwam er een omslag: vanuit Lichtenvoorde waaide het idee van een bloemencorso over. De wagens werden aanvankelijk opgesierd met gladiolen en andere bloemen.

In 1980 werden er voor het eerst staalconstructies gebruikt, waardoor de wagens groter werden en er moeilijke vormen nagebootst konden worden. Vanaf 1987 waren de constructies van de wagens zodanig – met onderstellen van vrachtwagens en bussen – dat ze zelf konden rijden. Er werd steeds meer aandacht besteed aan het ontwerp van de wagen. Daarnaast ging het theaterspel en het gebruik van figuratie op de wagens een grotere rol spelen. Door het inzetten van toneelspel, geluid en muziek, beweging, rook en andere kunstige ingrepen gingen de corso-ontwerpen nog meer leven.

Sinds 2000 presenteert het corso van Sint Jansklooster zich als theatercorso. De wagens werden steeds groter waardoor de route rond Sint Jansklooster en wijde omgeving flink ingekort moest worden uit veiligheidsoverwegingen. De laatste jaren zien we op de corsowagens grote groepen die theaterstukken, choreografieën en musicals uitvoeren. Daarvoor worden nu volledige scenario’s uitgeschreven.

Borgingsacties

2021-2023

 • Het beeldmerk verder vergroten. Door erkenning van Provincie Overijssel als 1 van de 15 beeldbepalende evenementen van Overijssel voor de periode 2020-2023 voldoende mogelijkheden.
 • Lesmateriaal op basisscholen continueren.
 • Werken aan een documentaire over een aantal personen die bezig zijn met het uitoefenen van hun hobby om corsowagens te bouwen. Overleggen met de VPRO en EO om het op de nationale tv te brengen. Ook gebruiken op de IDFA, het internationale documentaire festival.
 • Actief deelnemen aan de Corsokoepel, van het uitwisselen van kennis over verzekeringen, tot het uitlenen van ontwerpers aan andere corso's.
 • Het blijven enthousiasmeren van jongeren door aandacht te blijven besteden aan het Jeugdcorso en dit uit te breiden.
 • Financiële impulsen geven aan groepen om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te borgen c.q. te verhogen.
 • Door inhuur  van professioneel bedrijf op het gebied van SEO optimalisatie en social media de groeiende groep geïnteresseerden informeren en enthousiasmeren.
 • Attent blijven op jonge deelnemers die willen doorstromen naar het grote corso.
 • Regulier overleggen met gemeente en corso Vollenhove regulier hoe op korte termijn progressie in thema's als duurzaamheid en afval te boeken. 

2017-2020

 • Waar nodig onderstellen voor wagentjes van het jeugdcorso in bruikleen geven.
 • Het aantal gratis ter beschikking te stellen bloemen voor de deelnemers aan het jeugdcorso verhogen. 
 • Andere basisscholen, ook in naburige dorpen, enthousiasmeren om mee te doen met het proppencorso.
 • Jeugdgroepen die uit het jeugdcorso vanwege hun leeftijd met bestaande groepen laten fuseren.

2014-2016

 • De veiligheidsregels streng handhaven en ieder jaar evalueren. Waar nodig aanpassen. 
 • Voor jonge corsogroepen een financiële tegemoetkoming instellen in de vorm van een aantal gratis bloemen en lijm.
 • Social media sterker benutten. Op deze manier laten zien dat het oubollig imago onterecht is.
 • Nieuwe jonge vrijwilligers enthousiast maken voor het bestuur.
 • Door het lespakket en actieve betrokkenheid bij bestaande groepen (als opleidingsinstituut) en het jeugdcorso worden jonge bouwers stimuleren.

Contact

Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster
Bonkenhaveweg 28/A
8326CC
Sint Jansklooster
Overijssel
Nederland
Website