Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

 

In Nederland heeft het maken van fruitwijnen en cider nooit een grote vlucht genomen. In de landen om ons heen is dat veel meer het geval. Bedrijfsmatig wordt nog maar kort cider en wijn gemaakt in Nederland. Amateur wijnmakers zijn al veel langer bezig met het maken van fruitwijnen. Ze zoeken elkaar op bij het gilde om kennis en ervaring uit te wisselen om zo tot een beter eindproduct te komen.

Bij het maken van fruitwijnen worden verschillende werkzaamheden doorlopen. 

De eerste stap bestaat uit het voorbereiden. Voorbereiding voor wijn maken bestaat uit het bij elkaar zoeken van de benodigde materialen en grondig reinigen. Hygiëne is erg belangrijk!In de tweede stap wordt het most gemaakt door het fruit te kneuzen en persen. De werkwijze is afhankelijk van de gekozen soort fruit.

De derde stap bestaat uit berekeningen en controlemetingen. Het zuurgehalte van de most wordt bepaald en eventueel gecorrigeerd. We bepalen hoeveel en welke andere hulpstoffen we nodig hebben en we berekenen het alcoholpercentage wat we kunnen maken uit de in het fruit aanwezige suiker en voegen eventueel suiker toe om het gewenste alcoholpercentage voor de wijn te verkrijgen.

In de vierde stap brengen we de most aan het gisten en in de vijfde stap gaan we de wijn klaren (helder maken) en bepalen we wat we moeten doen om de wijn het beste te kunnen bewaren.

Uiteindelijk gaan we de wijn overhevelen en bottelen. De wijn kunnen we opleggen en na enige tijd proeven wat het resultaat van het werk geworden is. Zo kunnen we anderen binnen het gilde laten mee proeven en bespreken welke verbeteringen een volgende keer mogelijk zijn.

Wij zijn het Zeeuws amateur wijnmakersgilde Luctor et Fermento. Een Gilde is een groep vakgenoten, in ons geval wijnmakers. Ons doel is de kunst van het wijn maken met elkaar te beoefenen en onze kennis en kunde te delen. Wij zijn als gilde bestaan sinds 30 november 1974. Inmiddels is heel wat kennis opgebouwd en wij hebben daardoor uitstekende wijnmakers in ons midden.

Onze activiteiten spelen zich vooral af in en rondom Zuid-Beveland met Kapelle als middelpunt, één van de grote fruitregio's binnen Nederland. Momenteel hebben wij ruim 100 leden welke bijna allemaal actief zijn in het zelf maken van (fruit)wijn. De meesten komen uit de provincie Zeeland, maar ook zijn er leden van daarbuiten. 

Om ons werk uit te dragen geven we presentaties op braderieën, jaarmarkten en andere festiviteiten die publiek trekken. Zo kunnen we het wijn maken onder de aandacht van een groot publiek brengen en mogelijkerwijs  nieuwe geïnteresseerden of cursisten werven. De meeste mensen zijn via de wijnmakerscursus lid van het Gilde geworden. De groep cursisten bestaat ieder jaar uit alle leeftijden en pluimage. Juist de laatste jaren zie een verjonging in de groep ontstaan. 

Binnen het gilde organiseren we inloopavonden, niet alleen voor de sociale binding in het gilde, maar ook wordt kennis uitgewisseld op specifieke onderwerpen over het wijn maken. Verder is er jaarlijks een uitgebreide cursus wijn maken voor beginners, waar we geïnteresseerden de basisvaardigheden leren voor het maken van (fruit)wijn. Tijdens de cursus maken de cursisten zelf een appelwijn en doorlopen zo alle stappen van het wijn maak proces. Daarnaast is er jaarlijks een cursus cider maken voor de leden. Verder maken we met de leden van het Gilde 1 tot 2 keer per jaar samen appel- en perensap voor verdere verwerking tot fruitwijn of cider.

 

Contact

Zeeuws amateur wijnmakersgilde Luctor et Fermento
Kapelle
Zeeland
Website