Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De Friese Mienskip, vertaald naar het Nederlands is de gemeenschap, maar het betekent veel meer. Mienskip is de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om de gemeenschap te beschermen. Deze is vroeger ontstaan door de strijd tegen het water; men moest de krachten bundelen om terpen en dijken te kunnen bouwen. Daarnaast is de mienskip ontstaan door het isolement van de dorpen. Friese Mienskip: de zelfredzaamheid van een klein dorp, de afhankelijkheid en de verbondenheid van de mensen in dit dorp. Friesland bestond vroeger, rond 1900, uit kleine pittoreske dorpjes. Alles was in deze dorpjes aanwezig: de boer met zijn land en vee, de bakker, de smid, de schilder en de schipper. De schipper verbond het dorp met de ‘buitenwereld’. Hij zorgde voor de handel en nam verhalen mee. De gemeenschap in deze dorpjes was afhankelijk van elkaar en dat zorgde voor verbondenheid, want samen waren zij redzaam. In het heden uit de Mienskip zich nog in vormen van samenwerken als burenhulp. Daarnaast in Mienskip het thema van Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Friesland 2018.

De beoefenaars en betrokkenen zijn de Friese gemeenschap die de normen en waarden van elkaar helpen bewust of onbewust doorgeven aan kinderen, leerlingen, buren etc.

De Friese Mienskip is ontstaan door het gevecht tegen het water. Friesland ligt onder de zeespiegel, bij hoog water liepen landerijen en dorpen onder water. Om dit tegen te gaan bundelden de dorpelingen de krachten samen door terpen en dijken te bouwen. Met deze oplossing liep het dorp geen gevaar. Nu de dorpelingen het hoog water de baas waren, had iedereen een functie in het dorp. De landbouwer kon voedsel verbouwen, de boer zorgde voor het melk en zo door, met ruilhandel werd zo het hele dorp voorzien van wat men er nodig had. Als er iemand ziek werd, werd daar door de gemeenschap voor gezorgd, zo uit de mienskip zich tot op heden. 

 

Contact

H. van der Meulen
schoterlandseweg 45
8451KA
oudeschoot
friesland