De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De kortebaandraverij Assendelft is de eerste kortebaan van het jaar, waardoor in Assendelft veel paarden voor de eerste keer deelnemen aan een kortebaandraverij. De nieuwe paarden zorgen voor een extra verrassingselement in het klassement, waarmee de kortebaandraverij Assendelft zich onderscheidt van de andere draverijen. De draverij wordt gehouden op een zaterdag begin mei of eind april, dit is afhankelijk van onder andere Koningsdag en de Grand Prix in Zandvoort.

De vrijwilligers van de Harddraverijvereniging Assendelft komen op vrijdagavond bij elkaar om voorbereidingen te treffen, programma's worden klaargelegd, de installaties worden in orde gemaakt en de dorpsvlaggen worden aan de lantaarnpalen gehangen. Ook de inwoners van Assendelft hangen vlaggen uit en richten hun voortuin als terras in om met vrienden de kortebaandraverij te beleven.

Op de dag van de draverij komen in de ochtend het bestuur en vrijwilligers bij elkaar en wordt in de Dorpsstraat, onder leiding van de baancommissie, door een grondbedrijf het parcours aangelegd. Vanaf 11 uur komen de eerste trailers het stalterrein op en worden de teams van de pikeurs ontvangen door het bestuur en de stalmeester van de NDR. De aanvang van de race is altijd om 13:30 uur. Tijdens de draverij is het plein naast Het Wapen van Assendelft gevuld met vele toeschouwers. Ook de tuin van de tegenoverliggende kerk wordt benut, daar staat een springkussen voor de jeugd en de ouders kunnen in de tuin de draverij bekijken. De finish ligt tussen ‘de kerk en de kroeg’.


Na afloop van de draverij wordt de prijsuitreiking gehouden in Het Wapen van Assendelft. Er wordt naar gestreefd om de prijsuitreiking te laten doen door de gemeente, dit kan de burgemeester of de wethouder van sport zijn. Tijdens de wedstrijd kunnen de toeschouwers hun weddenschap afsluiten bij het wedkantoor op het plein bij de finish. Gedurende de hele dag zijn een dierenarts en hoefsmid aanwezig om de veiligheid en gezondheid van de paarden te garanderen. De Kortebaanbond heeft hoge kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de draverij moet voldoen.

 

Beoefenaars en betrokkenen

De kortebaandraverij Assendelft wordt in samenwerking met de sponsorcommissie en baancommissie door het bestuur van de Kortebaanvereniging Assendelft georganiseerd. De Kortebaanvereniging wordt hierbij ondersteund door Stal Assendelft. De NDR is als hoeder van de drafsportreglementen bij de kortebaan betrokken, evenals de Kortebaanbond als vertegenwoordiger van de kortebaanverenigingen.

Daarnaast zijn ook de pikeurs, trainers, fokkers en de verzorgers en eigenaren van de paarden bij de kortebaan betrokken. Een van de eigenaren is Stal Assendelft, een vereniging die sinds begin jaren 2000 een paard op de kortebaan heeft lopen. Voor de inwoners van Assendelft is de kortebaandraverij een jaarlijks terugkerend dorpsfeest waar het hele dorp bij betrokken is.

 

Geschiedenis en ontwikkeling

De Zaanse deelgemeenten Zaandam en Assendelft hebben beide een traditie van kortebaandraverijen die tot ver in de vorige eeuw teruggaat. Zo werd in 1907 de Zaandamsche Harddraverij Vereeniging opgericht en werd op 20 juli 1907 de eerste draverij op de Stationsstraat in Zaandam georganiseerd. Deze wedstrijden werden tot in de Tweede Wereldoorlog (1942) jaarlijks georganiseerd.

In Assendelft is van 1909 tot 1921 en in 1946-1947 een Harddraverijvereniging actief geweest. De draverijen in Assendelft vonden plaats op de Zaandammerweg nabij Café Hos en tijdens de zeer strenge winter van 1947 werd de draverij met arrensleden op het Noordzeekanaal gehouden.
De link tussen de draverijen van Assendelft en Zaandam werd gelegd door de Rotaryclub Zaanstad. Binnen deze club waren in de jaren ’80 een aantal enthousiaste paardenliefhebbers actief. Geboeid door de traditie van de kortebaandraverij hebben zij de draverij, nadat het na de oorlog nauwelijks gelukt was een draverij te organiseren, nieuw leven ingeblazen.

Contacten tussen de Menverereniging Assendelft en de Rotary zorgde ervoor dat, nadat in 1987 de draverij eenmaal in Zaandam werd gehouden, in 1988 terugkwam naar Assendelft. In feite vond er een samensmelting plaats in het organiseren van een kortebaandraverij tussen deze deelgemeenten.


In Assendelft is vanaf 1988 de draverij op drie locaties op de dorpsstraat gehouden. In 1988-1989 was het parcours ter hoogte van Café de Boer, nabij het centrum van het dorp. Hierna werd het parcours in 1990 verplaatst naar ‘de Noord’ waarmee het parcours kwam te liggen nabij het bedrijfsterrein van bouwbedrijf Van der Gragt. Omdat de Assendelvers de draverij weer meer in de kern van het dorp wilden hebben, is in 2004 de draverij verhuisd naar de huidige locatie ter hoogte van de RK-kerk en het Wapen van Assendelft.


In 2019 heeft de Rotaryclub Zaanstad aangegeven te willen stoppen met de organisatie van de draverij in Assendelft waarna leden van de vereniging Stal-Assendelft zich sterk gemaakt hebben voor het behoud van de kortebaandraverij. In 2020 is de organisatie overgenomen door de nieuw opgerichte Harddraverij Vereniging Assendelft.

Borgingsacties

2021-2024

  • Nieuwe bewoners van de Zaanstreek benaderen en enthousiasmeren door middel van publicaties in huis-aan-huisbladen zoals Het Lint, de Krommenieër en het Zaans Stadsblad.
  • Jongeren meer betrekken bij het bestuur en de organisatie, omdat de bestuurlijke kennis nu alleen aanwezig is bij oudere bestuursleden (50+), 
  • Samenwerken met Historisch Genootschap Assendelft, omdat zij de mogelijkheden en interesse hebben om de draaiboeken, veiligheidsplannen, wedstrijdreglementen en verenigingsstukken te bewaren, om de geschiedenis van de kortebaan goed te archiveren.
  • Contacten onderhouden met andere verenigingen in het dorp. Te denken valt aan voetbalverenigingen, ijsclubs, scouting, Historisch genootschap Assendelft
  • Er worden contacten gelegd met de besturen van andere kortebaanverenigingen door ze onder andere uit te nodigen op de Kortebaandag.
  • Nieuwe wijken informeren over de Kortebaandag middels publicaties in zowel de traditionele als de sociale media, omdat de kortebaan met name bekend is in Oud-Assendelft. 
  • De contacten met genoemde huis-aan-huisbladen verbeteren, zodat regelmatig stukken met informatie over de kortebaanvereniging en het evenement gepubliceerd kunnen worden.
  • Jongeren bij de organisatie de draverij betrekken door ze de kans te geven om de kortebaan van dichtbij mee te maken, ze als vrijwilliger te betrekken of door ze lid te laten worden.
  • De contacten met de gemeente structureel laten worden met, indien mogelijk, een vaste ambtenaar als aanspreekpunt.
  • Tijdens de Kortebaandag actief leden werven, waardoor de vereniging groeit.

Contact

Harddraverij Vereniging Assendelft
Assendelft
Noord Holland
Nederland
Website