Beschrijving

Pijproken heeft al een lange geschiedenis en wordt niet veel meer gedaan. De laatste jaren lijkt de groep liefhebbers van de pijp echter licht te groeien. Het roken van de tabakspijp vraagt om een bepaalde geestelijke gesteldheid. Pijprokers hebben de beleving hoog in het vaandel staan. Pijp roken moet je echt leren. Er kunnen verschillende soorten tabakspijpen gebruikt worden, van hout of van steen. Het schoonmaken van de pijp is een ritueel op zichzelf. Men moet ontdekken welke soort pijptabak lekker is. Veel pijprokers wonen maandelijks lokale en regionale bijeenkomsten voor pijprokers bij. Op deze bijeenkomsten wordt niet alleen pijp gerookt maar heeft ook uitwisseling plaats over de verschillende smaken van tabak, soorten pijpen of geschiedenis. Soms zijn er workshops bij de betere tabacconist. Vanuit de groepen wordt het verzamelen en onderzoeken van tabakspijpen gestimuleerd. Daarbij worden contacten gelegd met archeologen, historici en conservatoren in musea.

Beoefenaars en betrokkenen

>Leden van de Nederlandse Federatie van Pijprokers (NFP) komen in groepen meestal maandelijks bijeen. Er zijn ook landelijke bijeenkomsten. De Stichting Onderzoek Historische Tabakspijpen (PKN) organiseert jaarlijks een ruil- en determinatiedag voor leden.

Geschiedenis en ontwikkeling

Na de ontdekking van Amerika kwam tabak naar Europa. Tabak werd in de beginperiode vooral voor medicinaal gebruik aangewend. In de jaren negentig van de zestiende eeuw introduceerden Engelse huursoldaten het pijproken in Holland. In de jaren dertig van de zeventiende eeuw was het roken algemeen. Het pijproken zelf was al in de zeventiende eeuw niet voorbehouden aan mannen, dames uit de hoogste kringen rookten een pijp. In de achttiende eeuw rookten ook vrouwen uit lagere kringen een pijp. Pijproken gebeurt opzichtig en daarom heeft de tabakspijp vaak ook een politieke betekenis gehad. In de loop der tijd is er veel verandering gekomen in de soorten pijptabak. De tabakssoort hangt af van de gebruikte ruwe basistabak, de bewerking ervan en de kerfsnede. Rond het pijproken is een rijke materiële cultuur ontstaan. Hierbij kunnen we denken aan schilderijen, rokersstoelen, kwispedoors, stoppers, tabakspotten, pijpenstandaards en foedralen. Pijpen werden niet alleen van klei en hout vervaardigd. De pijpen van meerschuim en porselein werden vaak begeerde kunstvoorwerpen. Uiteraard weten we nu dat tabak, met al zijn biochemische bestanddelen, een schadelijke werking heeft op de gezondheid. Echter, het staat iedere volwassen Nederlander vrij om pijp te roken en daarvan te genieten.

Contact

Nederlandse Federatie voor Pijprokers
Drukkerijlaan 8
2627 CM Delft
Website