De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Stichting Abrahamdag Oosterhout heeft tot doel het gezamenlijk vieren van het bereiken van het vijftigste levensjaar door mannen die in hetzelfde jaar geboren zijn, ongeacht nationaliteit, huidskleur, religie of levensbeschouwing tijdens Abrahamdag op de eerste zaterdag van oktober. Het is een feest der herkenning met een fikse dosis humor en zelfspot. Elk jaar kunnen 350 Abrahammen deelnemen. Zij komen uit heel Nederland, maar ook uit de omringende landen en verder weg. Met de Jaartallendag in Leuven (B) is een uitwisseling ontstaan. Het programma van een Abrahamdag bestaat uit een aantal onderdelen: na de ontvangst en registratie is de opening in de Sint Jan basiliek, een ontvangst op het gemeentehuis, kranslegging bij het Abrahambeeld, lunch, diverse activiteiten en de dag wordt afgesloten met een diner en een feestavond met familie, vrienden en oud-Abrahammen.

Beoefenaars en betrokkenen

De gemeenschap bestaat uit mannen die in dat jaar vijftig worden. Er hebben nu ruim 20.000 mannen Abrahamdag in Oosterhout gevierd. Steeds meer mannen melden zich jaren van tevoren aan om zeker te kunnen zijn van deelname. De deelnemers komen uit de regio, maar ook uit binnen- en buitenland. De Stichting Abrahamdag Oosterhout organiseert de dag met behulp van vrijwilligers. De Catharinaparochie, het Gemeentebestuur, muziekgezelschappen, plaatselijke horeca, allen verlenen medewerking aan de dag. Cultureel centrum De Bussel is de locatie voor maaltijden en feest.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1963 vierde Leo Wellens zijn vijftigste geboortedag en nodigde hiervoor alle mannen die dat jaar ook vijftig werden uit om dat met hem in Oosterhout te vieren. Hiervoor richtte hij het Abrahamcomité op. Dat was zo’n succes dat besloten werd om er een jaarlijks terugkerende viering van te maken. Het Abrahambeeld van de hand van Niel Steenbergen is bij de vijfde editie onthuld. Er is sinds 1975 samenwerking met het Leuvense Verbond van Jaartallen. Een jaarlijkse speciale krant genaamd "De Baard" word uitgegeven. Met ingang van 2002 wordt de dag feestelijk geopend in de Sint Jan Basiliek en vanaf 2007 reikt de Stichting een oorkonde uit aan verenigingen, stichtingen en andere organisaties die 50 jaar bestaan. De eigen Abrahamsviering in 2013 was een bijzondere dag.

Borgingsacties

2024-2026

 • Goedkopere manier vinden om publiciteit te geven aan de Abrahamdag. Zoals digitaal promoten via Oosterhout nieuws. Dit bereikt nieuwe doelgroepen op deze manier.
 • Goede band met de gemeente Oosterhout blijven houden om elkaar te helpen met de promotie van zowel Oosterhout als de Abrahamdag
 • Bespreken of we doorgaan en de band intensiveren met Leuven of dat we stoppen met deze samenwerking. Hierin moet een keuze gemaakt worden.
 • Samenwerking met Saradag in maden opstarten.
 • Het bestuur uitbreiden van vijf naar zeven zodat de taken verdeelt kunnen worden onder meer personen. Dit voorkomt dat het bestuur te veel word en weggaan. Door taken te verdelen blijft het behapbaar voor iedereen
 • Wisselen van onderdelen om het interessant te houden voor de deelnemers en mee te gaan met de huidige tijd
 • Draaiboek up to date houden na elke editie van de Abrahamdag
 • Inzetten van betaalde advertentie op social media als Facebook
 • In blijven zetten van EHBO, verkeersregelaars en beveiliging voor de algehele veiligheid.
 • Bestaande sponsorcontacten warm houden.

2021-2023

 • De Baard (de Abrahamkrant) in de week voor Abrahamdag verspreiden onder inwoners van Oosterhout en digitaal aan alle (oud- en aankomende) Abrahammen.
 • De denktank met gastheren voortzetten om zo nieuwe ideeën op te doen en de gastheren betrokken te houden.
 • De samenwerking met het Koninklijk Verbond der Jaartallen uit Leuven actief voortzetten.
 • Aankomende Abrahammen meenemen naar Leuven en in het 49e jaar al een introductie geven door oud-Abrahammen.
 • Kennisoverdracht vast onderdeel bij wisselingen in het bestuur en bij het aantreden van nieuwe gastheren.
 • Oud-Abrahammen geven de traditie door aan nieuwe Abrahammen.
 • Door tijdig van bestuursleden te wisselen zorgen dat de bestuurders qua leeftijd niet te ver van de deelnemers komen te staan.
 • Altijd kijken of er bij aankomende Abrahammen mogelijke nieuwe bestuursleden zijn.
 • Sociale media en PR (o.a. richting krant) intensiveren.
 • Zorgen dat een nieuw bestuurslid die het archief gaat bijhouden deze op een usb-stick krijgt met de nodige uitleg.
 • PR inrichten op groepsaanmeldingen.
 • Bestaande sponsorcontacten warmhouden.
 • Nieuwe financiële bronnen zoeken, ook om het betaalbaar houden voor deelnemers.

2017-2020

 • Meer gebruik maken van sociale media, voor de werving van deelnemers, alsmede t.b.v. het uitdragen en zichtbaar maken van het ontstaan en de geschiedenis van Abrahamdag in Oosterhout.
 • Het verzorgen van bijeenkomsten voor voormalige Abrahammen, waardoor zij ambassadeursrol kunnen gaan vervullen voor toekomstige Abrahammen en er aandacht wordt gegeven aan de betekenis van de traditie en de geschiedenis hiervan.
 • Overleg met zusterorganisatie in Leuven over gezamenlijke problemen, om gezamenlijk oplossingen hiervoor te vinden. Met name t.a.v. het actief houden van de traditie en beleving hiervan.
 • Vernieuwing van monument Abrahambeeld, ook om extra publiciteit te genereren omtrent Abrahamdag. Het beeld is het beeldmerk van Abrahamdag en boegbeeld bij het uitdragen van de traditie. Tevens jaarlijks bij het beeld op de Abrahamhoek de geschiedenis van de traditie vertellen.

Contact

Stichting Abrahamdag Oosterhout
Website