Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er behoefte om de bevrijders te eren en de gesneuvelden te herdenken. In september 1945, één jaar na de bevrijding van Nijmegen, vond de eerste lokale herdenking hiervan plaats. In aanwezigheid van o.a. de commandant van de 82e Airborne Division, generaal James Gavin, werd deze plechtige ceremonie gehouden.

Nadien vond er jaarlijks een herdenking plaats, waarbij ook telkens de heroïsche Waaloversteek van 20 september 1944 werd herdacht. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing”, die onderdeel was van de operatie Market Garden, zijn 48 geallieerde militairen omgekomen toen zij de Waal overgestoken. Nadat in 1984 een monument ter nagedachtenis van deze Waaloversteek werd onthuld, vond de herdenking hiervan jaarlijks plaats bij dit monument. Vanaf 2014 wordt de Waaloversteek daarbij dagelijks herdacht in de vorm van de Sunset March.

De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen op de nieuwe stadsbrug van Nijmegen; de Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 de Amerikaanse militairen zijn overgestoken. De verlichting van deze nieuwe brug is heel speciaal en speelt een belangrijke rol bij de herdenking. Er staan 48 paren lichtmasten op de brug. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan.

Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij willen hiermee vooral ook een zichtbare brug slaan naar alle veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid.

Contact

Stichting Sunset March
Nijmegen