Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

.. En Zij volgden een Ster....

Vlak voordat de schemering invalt op de zondag op of rond 6 januari van elk jaar (de Openbaring des Heren/Epifanie) komen de Wijzen uit het Oosten (de Drie Koningen) aan op de Markt in ’s-Hertogenbosch. De kamelen, schapen en paarden krijgen daar nog even wat te drinken. En de Koningen frissen zich op in Hotel Central. Vanaf 16:30/17.00 uur uur vervolgt de stoet met de Wijzen uit het Oosten en hun hofhouding, de herders, Jozef en Maria omgeven door kerstmuziek de ster van Bethlehem naar het stadhuis. Daar wordt aan de burgemeester de weg naar de kerststal in de Sint Jan gevraagd. Met de burgemeester loopt de stoet naar de feeëriek verlichte Sint Janskathedraal, alwaar een korte viering plaatsvindt met de plebaan (pastoor) en de bisschop. Na afloop gaan de Kinderen naar buiten op de Parade  (plein voor de kathedraal) om te worden onthaald met warme chocolade en iets lekkers. Met de intocht worden de kinderen tevens gestimuleerd 's lands grootste kerkelijke kerststal in de Sint Janskathedraal te bezoeken om zich te verwonderen over het totaal van het bijbelse kerstverhaal in de katholieke traditie, waarvan de viering van de Intocht der Driekoningen integraal een onderdeel uitmaakt.

De traditie is er ook op gericht om de kinderen vanuit de gedachten van  het geven van de cadeaus aan het kindeke Jezus een 4e geschenk – te laten geven aan hun leeftijdsgenoten die het niet zo breed hebben. De Stichting poogt elk jaar daar een actuele invulling op te doen.

Beoefenaars en betrokkenen

Oorspronkelijk werd de intocht georganiseerd door de Bossche middenstand, maar tegenwoordig door de Stichting Intocht Driekoningen ’s-Hertogenbosch. De deelnemers zijn circa 1000 kinderen (en hun ouders) van de basisscholen in de leeftijd tussen 3 en 8 jaar, maar ook volwassenen. Verder zijn betrokken het stadsbestuur, het kerkbestuur en de vrijwilligers van de kerk, de Koninklijke Harmonie en de Schola Cantorum, het jeugdkoor. 

Geschiedenis en ontwikkeling

De eerste intocht en viering van Driekoningen in ’s-Hertogenbosch was in 1935. Met uitzondering van de oorlogsjaren vindt dit evenement jaarlijks plaats op de eerste zondag van het nieuwe jaar. De viering is in de loop der jaren geëvolueerd en geprofessionaliseerd. De koningen hebben een prominentere rol gekregen. Het 4e geschenk is als maatschappelijk relevante dimensie geïntroduceerd.

 

 

Contact

Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch
Hekellaan 16
5211 LX
's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Nederland
Website