Drie nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn drie nieuwe vormen van immaterieel erfgoed toegevoegd, te weten: Lanenkaatsen in Harlingen, Olieslaan en Schipper Bruine VlootIn de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn na deze nieuwe bijschrijvingen in totaal 218 vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Bijschrijving in de Inventaris is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Met de bijschrijving in de Inventaris laten zij zien dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

Lanenkaatsen in Harlingen

Lanenkaatsen in Harlingen

Het lanenkaatsen wordt elk jaar gehouden rondom de langste dag van het jaar, om en nabij 21 juni. Gedurende één week wordt er van maandag tot en met vrijdag vanaf half 7 's ochtends tot het donker wordt gekaatst op ‘de Lanen’, een straat in het hart van Harlingen. Er zijn 7 spelersgroepen waaruit op basis van loting parturen worden samengesteld die tegen elkaar strijden in een afvalrace. Op de donderdagmiddag wordt een schoolkampioenschap lanenkaatsen gespeeld. De laatste decennia zijn er groepen voor vrouwen en mensen in hogere leeftijdscategorieën bijgekomen. Aan het einde van de week zijn de finales en is er een prijsuitreiking. De winnaars ontvangen een bloemenkrans, een geldprijs en bij-prijzen beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. De voordracht voor deze bijschrijving is gedaan door het bestuur van Stichting Comité Lanenkaatsen.

Olieslaan

Olieslaan

Het proces van olieslaan begint met de grondstoffen (vlas/lijn)zaad of noten. Deze worden in de oliemolen fijn gemalen door twee grote ronddraaiende stenen die over een metalen plateau rollen. Bij windmolens wordt de molen gedraaid door een molenaar, bij watermolens wordt de molen aangedreven door een olieslager. Na het verwarmen en persen van de fijngemalen grondstof is het eindproduct (lijn)olie en het restproduct een samengeperste ‘koek’, die wordt gedroogd tot veevoer. De olie en restproducten worden op vrijwel energie neutrale wijze geproduceerd en er blijft geen afval over. Tegenwoordig is er een groep vrijwillige olieslagers die in de nog 19 operationele wind- en watermolens in Nederland olieslaan. De aanvragers van deze voordracht zijn actief bij de olie- en korenmolen Woldzigt, Noordmolen Twickel en Oliemolen Eerbeeke.

Schipper de bruine vloot

Schipper de Bruine Vloot

De schipper bruine vloot vaart samen met passagiers uit om recreatieve en soms educatieve redenen. De schipper maakt daarbij gebruik van de Bruine Vloot, ook wel chartervloot genoemd. Hij waakt samen met zijn of haar bemanning over de veiligheid terwijl zij zich op een zo duurzaam mogelijke manier van A naar B verplaatsen. Dit vereist specifieke kennis en vaardigheden, over en rond het schip, navigatie en meteorologie. Naast nautische kennis hebben zij ook kennis over de natuur, geografie en de omgeving in brede zin. Een groep van circa 1700 eigenaren-schippers, zetschippers (schippers die op het schip van een ander varen) en maten/deksmannen is aangesloten bij de BBZ, de branchevereniging van schippers en professionals in de Bruine Vloot, die in deze voordracht het voortouw heeft genomen.

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Beoefenaars van immaterieel erfgoed kunnen hun erfgoed zelf aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl.

 

Alle rechten voorbehouden