Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Het Loterijfonds Ravenstein (anno 1729) is dienstbaar aan de Sint Luciakerk, de parochianen van de voormalige parochie Sint Lucia en de cultuur van Ravenstein. Springlevend cultureel erfgoed waar het oude vestingstadje Ravenstein trots op is.

Bijna drie eeuwen geleden begonnen als een echte loterij, beheert het  Loterijfonds Ravenstein vandaag de dag een belegd vermogen waaruit elk jaar subsidie wordt uitgekeerd aan goede doelen in Ravenstein. Geen grote projecten, het gaat primair om financiële ondersteuning van lokale activiteiten, zoals de aanschaf van instrumenten voor de harmonie, stimulering van onderwijsprojecten, het uitgeven van boeken over lokale en regionale geschiedenis, nieuwe uniformen van het Sint Barbaragilde, muziek- en theaterproducties, activiteiten tot behoud van de Sint Luciakerk in Ravenstein etc. Zo staat het Loterijfonds vandaag de dag midden in de maatschappij. Het verbindt mensen en groepen met elkaar en maakt dingen lokaal mede mogelijk. Een mooi voorbeeld van hoe een gemeenschap in eigen beheer de dingen op kan pakken. De traditie wil dat het Loterijfonds onder bestuur staat van een eerbiedwaardig College van Provisoren, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een thesaurier en een viertal provisoren. De leden worden bij coöptatie benoemd, zijn afkomstig uit Ravenstein en zijn een afspiegeling van de gemeenschap, in combinatie met een zekere professionele inbreng. De leden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd. 

Het verhaal van het Loterijfonds Ravenstein gaat ver terug. Na de Generaliteitsloterij uit 1725 (de huidige Staatsloterij) is het Loterijfonds Ravenstein het oudste nog bestaande loterijfonds van Nederland. De oprichting van het fonds in 1729 is verbonden met de bijzondere geschiedenis van het Land van Ravenstein, dat in de 17e en 18e eeuw een vrijplaats was voor katholieken die elders vanwege de protestantse overheersing werden verdreven. Door de toeloop van gelovigen werd de bestaande parochiekerk te klein, zodat in 1729 werd besloten geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk. Het Loterijfonds was geboren en al 6 jaar later kon de Sint Luciakerk met de opbrengsten uit de loterij worden geopend. Het Loterijfonds was zo succesvol dat het na de bouw van de kerk bleef bestaan en sindsdien vele ‘goede werken’ financieel heeft ondersteund, waaronder een Latijnse school, een Franse School en een zogenaamde Teekenschool. Tot op de dag van vandaag dus, al is de nauwe band met het katholieke geloofsleven gaandeweg losser geworden. Het oud archief van het Loterijfonds is in ondergebracht bij het Brabants Historisch Centrum in ’s-Hertogenbosch.

 

Contact

Het Loterijfonds Ravenstein
Sultzbachstraat, 11
5371ES
RAVENSTEIN
Noord-Brabant
Nederland
Website