Een museaal podium voor immaterieel erfgoed: ervaringen met co-creatie

Musea Samenwerking Participatie Erfgoed in beweging

In deze publicatie belichten we de belangrijkste aandachtspunten die een rol spelen bij het samenwerken met immaterieel erfgoedgemeenschappen aan tentoonstellingen. We beschrijven een viertal projecten op diverse locaties en gaan steeds in op de kansen en uitdagingen voor het museum en de erfgoedgemeenschap. Ook specificeren we bij elk praktijkvoorbeeld de rol van de erfgoedprofessional werkzaam bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Met de beschrijving en analyse van concrete voorbeelden biedt deze brochure inzichten aan iedereen die werkzaam is in de erfgoedsector en musea, alsook voor studenten en docenten.

Deze publicatie is geschreven door: Jet Bakels, Carianne van Dorst, Sophie Elpers, Frank Hemeltjen, Pieter van Rooij en Mark Schep.

Alle rechten voorbehouden