De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Diamanten zijn heel kostbaar. Dat heeft onder meer te maken met het lange proces dat doorlopen wordt door een diamantbewerker. Die begint met de ruwe diamant, die er vaak uitziet als een gewoon stukje glas. De diamant wordt eerst opgedeeld in twee of meer stukken. Dat kan door zagen, kloven of door gebruik van een laser. Voor het zagen is een fosfor-bronzen zaag nodig, die ingesmeerd is met diamantpoeder en olie. Diamant is zo hard, dat het alleen met diamant gesneden kan worden. Dan wordt door middel van snijden of rondisten de vorm aan de steen gegeven, bijvoorbeeld peervorm, markies, of briljant. Door het slijpen worden de bekende vlakjes op de diamant aangebracht, de facetten. Dit is een belangrijk werk, want de verhoudingen bepalen mede de prijs die de diamant bij verkoop gaat opbrengen. Door het bestuderen van de nerven en kristallisatie van de diamant wordt bepaald welke vorm hij krijgt. In plaats van diamanten met de hand te bewerken, wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van computers en lasers. Het nadeel hiervan is dat deze veel minder rekening houden met de natuurlijke nerven van de steen.

Beoefenaars en betrokkenen

Het ambacht wordt in Amsterdam bij een tweetal bedrijven beoefend: bij Coster Diamonds en bij Gassan Diamonds. Bij beide bedrijven samen zijn ongeveer dertig bewerkers werkzaam en bij allebei is het mogelijk voor toeristen en andere belangstellenden om ter plaatse te zien hoe dit ambacht wordt beoefend.

Geschiedenis en ontwikkeling

Door de Verenigde Oost-Indische Compagnie waren er contacten met India, hier werd al eeuwen diamant gedolven. Joden uit Zuid-Europa die eerst naar Antwerpen en vanaf het eind van de zestiende eeuw naar Amsterdam waren getrokken, bewerkten diamant en mochten ook in hun nieuwe toevluchtsoord hun ambacht uitoefenen. Vanaf de achttiende eeuw werden uit Brazilië en vanaf rond 1860 uit Zuid-Afrika grote hoeveelheden diamant verscheept naar Amsterdam. De techniek van het bewerken is in de loop van de tijd sterk veranderd. Aanvankelijk werden voor het slijpproces draaimolens door menskracht in gang gehouden. Later werden paarden en stoomkracht gebruikt. Met bedrijven waar meerdere molens draaiden, ontstond de diamantfabriek en daarmee het beroep van de diamantbewerker. In 1894 werd de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond opgericht. Deze eerste grote vakbond zorgde voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de diamantbewerkers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vorderde de bezetter de slijperijen. Weinig diamantbewerkers zijn teruggekomen. Een klein aantal heeft niettemin gezorgd voor een wederopleving van deze industrietak. Coster Diamonds heeft behalve de slijperij ook een Diamantmuseum. Het bedrijf werd in 1840 opgericht door Moses Elias Coster. Gassan Diamonds werd in 1945 opgericht door Samuel Gassan. Dit bedrijf zit in een historische diamantfabriek uit 1879, waar gebruik gemaakt wordt van stoomaandrijving. Het is gevestigd in de Nieuwe Uilenburgerstraat in Amsterdam, hier wordt in de historische diamantslijperij het ambacht nog dagelijks uitgeoefend.

Borgingsacties

2016-2019

 • Mensen blijven opleiden via de bestaande interne opleidingen bij Gassan Diamonds en Coster Diamonds.
 • Workshops en rondleidingen blijven geven.
 • Contacten leggen met het ROC, UWV en de edelsmidopleiding in Schoonhoven.
 • Er is een stijgende lijn merkbaar in de bekendheid. Daarom het ambacht blijven uitdragen waar mogelijk, zoals via het Ambacht in Beeldfestival.
 • Via sociale media aandacht blijven vragen.
 • De simpeler vormen eerst aanleren, zoals de briljant.
 • De juiste mensen selecteren voor het ambacht.

2013-2015

 • Er is een opleidingsplan geschreven voor een gezamenlijke opleiding.
 • Er zijn stages en rondleidingen verzorgd voor diverse opleidingen.
 • Er is een 'ontdeklaboratorium' ingericht voor scholieren om het materiaal en slijpproces beter te begrijpen.
 • De workshop 'Slijp je eigen diamant' is ontwikkeld.
 • Beide bedrijven hebben een interne opleiding ontwikkeld. Er zijn nieuwe mensen aangetrokken die (een gedeelte van) de opleiding volgen.
 • Er is veel publiciteit gezocht via filmpjes op YouTube, artikelen, interviews en lezingen.
 • Er zijn veel contacten gelegd met collega-instellingen.
 • Samenwerken met andere ambachtslieden en met Jinc.
 • Er worden rondleidingen gegeven door de werkplaats.
 • Het ambacht is gepromoot en gedemonstreerd op diverse beurzen in binnen- en buitenland.
 • De gemeente heeft in Amsterdam Buitenveldert in samenwerking met het Comité '40-'45 een monument geplaatst voor Joodse slachtoffers in de vorm van een diamant.
 • Er wordt samenwerking gezocht met diverse musea en archieven.

Contact

Coster Diamonds / Gassan Diamonds