Molenaarsambacht geplaatst op de UNESCO lijst

De molenaars kunnen de molenwieken in de vreugdestand zetten! Vanmorgen vroeg (7 december 2017), Nederlandse tijd, in Korea zelf laat in de middag, besloot het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed dat het molenaarsambacht geplaatst kan worden op de Internationale Representatieve Lijst van het Immaterieel Erfgoed. Het dankwoord namens Nederland werd uitgesproken door Riet de Leeuw, van het ministerie van OCW, en door de jonge molenaar Christa Bruggenkamp, namens de drie gildes van vrijwillige molenaars die aanwezig waren in Jeju, Zuid-Korea.

01. Unrolling the sailcloth over the sails.jpg

DSCN3468.JPG
bekendmaking BAS.jpg

Gedragen door vrijwilligers

Het Molenaarsambacht in Nederland wordt gedragen door een schare van vrijwilligers die zich verenigd hebben in organisaties als Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen. Deze verenigingen organiseren onder meer molenaarsopleidingen zodat dit bijzondere ambacht ook in de toekomst kan worden voortgezet. Het model van het werken met vrijwilligers wil Nederland graag voor het internationale voetlicht brengen.

 

04. Pumping water out with the paddle wheel.jpg

Internationale conferentie

Bijzonder aan deze voordracht is ook de samenhang tussen materieel en immaterieel. Zonder molens zou het molenaarsambacht immers niet mogelijk zijn, waar omgekeerd geldt dat er zonder vrijwilligers geen draaiende molens meer zouden zijn. Over onze manier van ‘safeguarden’ van dit ambacht wil Nederland graag in gesprek met andere landen, om kennis en ervaring uit te wisselen. Medio 2020 zullen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in samenwerking met de molenaarsgilden een internationale conferentie organiseren om de internationale uitwisseling te bevorderen.

 

Een ‘exemplary file’

De voordracht werd samengesteld door een werkgroep waarin de molenaarsgilden, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed én het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland zitting hadden. De begeleiding was in handen van het Kenniscentrum. Samen brachten we de voordracht tot een goed einde, zo zeer zelfs dat het belangrijkste adviesorgaan van UNESCO, de Evaluation Body, het een ‘exemplary file’ vond. Geen slecht resultaat voor de eerste voordracht ooit van Nederland voor één van de internationale immaterieel erfgoedlijsten.

06. Dressing (sharpening) a millstone.jpg
 

Een steun in de rug

De plaatsing van het Molenaarsambacht op de internationale Representatieve lijst van het Immaterieel Erfgoed, kan gezien worden als een steun in de richten voor de vele activiteiten die de molenaarsgilden ontwikkelen om hun ambacht een toekomst te geven.

Bij de voordracht hoorde een film, die via deze weblink te zien is. Met de voordracht wil Nederland de bijzondere manier voor het voetlicht brengen waarop in Nederland het Molenaarsambacht gepraktiseerd en beoefend wordt.

Alle rechten voorbehouden