Internationale conferentie Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage

Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed mede-organisator van de internationale conferentie Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage. De conferentie vindt plaats in Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als zij de conferentie willen bijwonen.

Ulu Moskee in Utrecht

Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 biedt de superdiverse wijk Lombok het ideale decor voor een internationale conferentie over Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage. De conferentie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Duitse UNESCO Commissie en de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de Universiteit van Brussel. De conferentie vindt plaats in de Ulu Moskee en is onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt gemeentebesturen voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie zal besproken worden in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit. 

De conferentie biedt een afwisselend programma met keynotes, een reeks van korte presentaties en veel mogelijkheid tot discussie met als doel te komen tot concrete aanbevelingen. De conferentie is bedoeld voor wetenschappers, erfgoedwerkers en beleidsmensen die in de praktijk met het onderwerp bezig zijn.

U kunt zich aanmelden via het mailadres kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl.

Bekijk hier het programma.

Alle rechten voorbehouden