Kenniscentrum positief geëvalueerd door UNESCO

UNESCO maakte onlangs haar evaluatie bekend van bij de UNESCO conventie ter bescherming van het immaterieel erfgoed geaccrediteerde Niet-Gouvernementele Organisaties (NGOs). Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed is sinds 2012 wereldwijd één van de 164 organisaties die bij UNESCO is geaccrediteerd, de enige uit Nederland. Volgens UNESCO heeft het Kenniscentrum naar behoren haar nationale en internationale taken vervuld en besloot daarom tot een verlenging van de accreditatie. Een groot succes voor het Kenniscentrum dat zich daarmee ook internationaal gesteund voelt voor haar activiteiten op het terrein van het immaterieel erfgoed!

Foto Evaluation body meeting.jpg

Behalve enkele internationale NGOs, die toevallig in Nederland hun zetel hebben, is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed de enige Nederlandse organisatie met een accreditatie bij de UNESCO Conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. Deze werd in 2012 verkregen en eind 2017 met succes geëvalueerd door UNESCO. In de evaluatie moest worden aangetoond dat onze organisatie sinds haar accreditatie voldoende heeft bijgedragen aan het werk van het Intergouvernementeel Comité dat deze conventie internationaal aanstuurt en wij ook op het nationale niveau een (belangrijke) rol spelen bij de implementatie van de UNESCO conventie.

 

TWEE HOOFDTAKEN

Voor bij de UNESCO conventie geaccrediteerde NGOs zijn er twee hoofdtaken:
1. internationaal: het adviseren van het Intergouvernementeel Comité in alle zaken samenhangend met de uitvoering van de UNESCO conventie. 
2. nationaal: Nationaal verwacht UNESCO van deze NGOs een belangrijke rol in het ondersteunen van de aangesloten landen bij het identificeren en inventariseren van immaterieel erfgoed en het ondersteunen van de erfgoeddragers en - gemeenschappen. Voor meer informatie over de internationale en nationale adviestaken van geaccrediteerde NGOs zie de website van UNESCO.

 

Foto Evaluation body meeting.jpg

In 2015 had het Kenniscentrum zitting in de Evaluation Body.

 

EVALUATIE

In 2017 werd de bijdrage van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geëvalueerd aan de hand van een uitgebreid vragenformulier. Het uitvoerige rapport van UNESCO is te vinden op de website van UNESCO.

In de evaluatie wordt gesteld dat NGOs zich vaak beperken tot nationale taken, soms zelfs nog toegespitst op één specifiek thema, zoals bijvoorbeeld de eetcultuur of de funeraire cultuur. Wat dat betreft is de oriëntatie van het Kenniscentrum veel breder, het Kenniscentrum houdt zich bezig met alle domeinen van de UNESCO conventie. Ook internationaal is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed een van de actiefste NGOs onder de geaccrediteerden.

ACTIVITEITEN VAN HET KENNISCENTRUM DIE BIJDROEGEN AAN EEN GUNSTIGE EVALUATIE:

  1. Internationaal is het Kenniscentrum heel actief in het ICH-NGO Forum, het internationaal overlegorgaan van bij UNESCO geaccrediteerde NGOs. Het Kenniscentrum is actief in de werkgroep Heritage Alive en coordineert de activiteiten van de Working Group Research.

    2. Het Kenniscentrum geeft actief invulling aan haar individuele adviestaken. Het meest belangrijke adviesorgaan waarin NGOs kunnen participeren is de Evaluation Body, dat de internationale voordrachten beoordeelt. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed had in 2015 zitting in dit belangrijke adviesorgaan.

    3. Op het nationale niveau vervult het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed een belangrijke rol bij de coördinatie van de implementatie van de UNESCO conventie en coördineert onder andere de Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland.

    4. Tenslotte adviseert het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed de Nederlandse regering in haar immaterieel erfgoedbeleid. In opdracht van het ministerie coördineert het Kenniscentrum de voordrachten voor de internationale lijsten, zoals in 2015/16 de voordracht van het Ambacht van Molenaar.

Alles bij elkaar leidde dit in 2017 tot het positieve advies ‘to have been considered by the Secretariat as having sufficiently demonstrated their contribution and commitment to the work of the Committee’.

Alle rechten voorbehouden