Gabriel Harmsen winnaar van de tweede editie dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

De dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs 2023 is gewonnen door Gabriel Harmsen. Dit werd woensdagmiddag 20 maart bekendgemaakt tijdens een feestelijke ceremonie in Utrecht.

WhatsApp Image 2024-03-21 at 14.56.44 (2)

Een inspirerende bijeenkomst

De prijs werd uitgereikt door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in samenwerking met de Universiteit Utrecht aan een student die een excellente scriptie schreef met als hoofdthema immaterieel erfgoed. Voorafgaand aan de uitreiking verzorgde prof. dr. Lynn Meskell de jaarlijkse Heritage Lecture van het Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab van de UU. Meskell sprak via verschillende casussen over de paradoxale werking van Unesco door te willen werken aan wereldvrede door erfgoed, maar daarin belemmerd wordt door het politieke en diplomatiek krachtenveld waarin Unesco beweegt.

In totaal zijn er tien scripties ingediend, waarna er drie waren genomineerd voor de prijs. Na de inspirerende Heritage Lecture kregen deze drie genomineerden het podium om hun onderzoeken te presenteren. Vervolgens werd door Saskia van Oostveen, hoofd KIEN, Gabriel Harmsen als winnaar bekendgemaakt.

WhatsApp Image 2024-03-21 at 11.52.08 (1)

v.l.n.r. Gabriel Harmsen, Trudy Otterspeer en Saskia van Oostveen

Vernieuwing en verdieping

De scriptie van Gabriel Harmen heeft als titel ‘Traditional Folk Music in a Polarizing Europe. An expedient to cultural sovereignty’ en is geschreven aan de Universiteit Utrecht voor de opleiding Musiciology. Harmsen mocht een geldbedrag van 1000,- euro in ontvangst nemen en kreeg een IE-Trofee: een ambachtelijk plateel, ontworpen en gemaakt door Trudy Otterspeer.

De beoordelingscommissie looft de goed geschreven scriptie van Harmsen vanwege zijn diepgaande theoretische reflectie en de vernieuwende verbanden die worden gelegd met politieke concepten. De scriptie heeft in het huidige politieke klimaat in de wereld veel actualiteitswaarde. Harmsen laat goed zien hoe erfgoed ingezet kan worden voor politieke doeleinden en illustreert dit met een case study over Ethno Sweden. Hij onderzoekt dit muziekkamp in relatie tot het Zweedse cultuurbeleid en speculeert hoe het beïnvloed kan worden door de recente verschuiving van de nationale regering naar rechts.

Genomineerden

Een eervolle vermeldingen is er voor de scripties van Valentine Goossens van de Universiteit Antwerpen en Andreas Simons Katholieke Universiteit Leuven. Goossens schreef de scriptie ‘LEONARDO CISNEIROS OCCUPATIE Recife. De bewoners en hun woonculturen’, een mooi en uitgebreid veldonderzoek waaruit veel commitment naar het onderzoek spreekt. In de scriptie wordt heel goed gereflecteerd op wat de observaties betekenen voor bestaande theorie. Goossens neemt in haar reflectie een inclusief perspectief in door niet alleen de zogenaamde standaardliteratuur te gebruiken. De scriptie van Simons, Natural Language Processing on Limburgish: a non-standardized, low-resource language’,  wordt door de commissie geprezen om de interessante koppeling van het Limburgse dialect aan kunstmatige intelligentie om de taal levend te houden. De commissie is erg enthousiast over de mogelijkheden die dit onderzoek kan bieden voor de innovatie van het borgen van talen.

WhatsApp Image 2024-03-21 at 11.52.06

v.l.n.r. Andreas Simons, Gabriel Harmsen en Valentine Goossens

Ambachtelijk Plateel

Trudy Otterspeer lichtte aan de aanwezigen het maakproces van de trofee toe. Ze gaf aan dat ze altijd onderzoek doet naar het onderwerp en de persoon waarvoor het plateel bedoeld is. Ditmaal dook ze in informatie over Ethno Sweden en verschillende instrumenten die terug te zie zijn in het ontwerp.

 

Maakproces

De beoordelingscommissie

  • Rose Mary Allen – Universiteit van Curaçao
  • Jorijn Neyrinck – Werkplaats immaterieel erfgoed (België)
  • Renée Vulto - Universiteit Utrecht
  • Adrienne Zuiderweg - Stichting Indisch Erfgoed
  • Mark Schep - KIEN en Reinwardt Academie

Dr. Albert van der Zeijden

De dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt door de Universiteit Utrecht en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om zo onderzoek naar immaterieel erfgoed te stimuleren. Albert van der Zeijden (1957-2021) was als historicus bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur en bekleedde tal van functies. De laatste jaren was Albert van der Zeijden werkzaam als hoofd van team Kennisontwikkeling bij het Kenniscentrum. Als Research Fellow Heritage Studies was Van der Zeijden verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onder meer studenten begeleidde met scripties. Ook was hij internationaal actief, bijvoorbeeld binnen het ICH-NGO Forum waar hij coördinator was van de Working Group Research.

Wil je meer weten over de scriptieprijs, mail dan naar m.schep@immaterieelerfgoed.nl.

Alle rechten voorbehouden