Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

In iedere stad, dorp is het wel te vinden: de volksvoetbalclub. Bij een dergelijke club komen al decennia mensen van alle gezindten met elkaar samen, al was het vaak in aanvang onderdeel van de verzuiling en was het zoals in het geval van KVVA een door katholieken gedomineerde club. Kenmerkend toen en nu is de vermenging van diverse groepen mensen en waar men samenkomt vanuit het belang van de voetbalclub. 

In geval van voetbalvereniging KVVA zijn het mensen die veelal uit de volkswijk Soesterkwartier Amersfoort komen; het zijn mensen die met hoofd, hart en handen bezig zijn om voetbal voor kinderen en volwassenen mogelijk te maken. En dat is voor een flink deel ook een gevecht, want of de club goed bestuurd wordt en zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden en tijd is niet 1-2-3 een gegeven. Er moet gestreden worden voor lijfsbehoud, om na zware tijden weer met elkaar door te gaan, want in tegenwoordige tijd speelt ook de marktwerking. Er moeten voldoende leden zijn, voor contributie-inkomsten, er moeten sponsoren zijn, er moeten activiteiten zijn voor leden die rechtstreeks draaien om voetballen (trainen, wedstrijdbegeleiding, coaching) maar ook zaken die indirect met het voetballen te maken hebben, zoals doelen klaarzetten, toiletten schoonmaken, zorgen  voor limonade en thee in de rust, de boekhouding, de ledenadministratie, zorgen dat een lampje wordt vervangen, een kantinedienst draaien etc. etc.). Eigenlijk is zo'n voetbalclub een flink bedrijf waar vrijwilligers met elkaar aan de slag gaan vanuit een gedeeld belang: liefde voor sport, het voetbal, liefde om het sporten mogelijk te houden, voor kinderen, voor volwassenen - want ook zij willen kunnen dollen met de bal, met elkaar.

En ja, waar mensen werken gaan ook dingen mis (naast dingen die goed gaan). En soms worden mensen boos op elkaar en dan moet de cultuur zo zijn dat dit uitgepraat wordt, dat er eventueel iemand bijkomt die helpt, die bemiddelt. En die zorgt dat erna weer gelachen wordt, dat er weer door mannen, vrouwen, jongens en meisjes gespeeld kan worden. Want het gaat om voetbal: de bal die beweging brengt. Dat is nu, dat is straks, dat was toen.

Juist bij een volksvoetbalclub is dat besef dat men schatplichtig is aan het verleden groot. Komt de club in verdrukking dan zijn er bijna altijd weer heel veel mensen die opstaan en die onverschrokken aan de slag gaan om de club in stand te houden. Zo ook bij KVVA waar na een zware periode vanaf december 2020 een nieuw bestuur is aangetreden om met vrijwilligers weer de club overeind te krijgen. Vanuit het hoofd, het hart en de handen en altijd met humor gaat dat - zoals het een volksvoetbalclub betaamt... De wil, de emoties ('onze' club) zijn groot. Strijd en plezier... Werken aan karaktervorming, werken aan samen plezier maken: verenigen - veranderen - verbinden... Want ook dat hoort bij een voetbalclub: wil je overleven dan moet je ook de verbinding zoeken met anderen, moet je komen tot samenwerking. Het gaat niet alleen om de wijk, het gaat ook om nieuwe, aangrenzende wijken, dat die ook komen voetballen. Dat als het nodig is een andere vereniging of maatschappelijk initiatief bij de club komt en gebruik maakt van de accommodatie...

Want dat is ook aan de club, aan het bestuur: ruimte bieden voor initiatieven, voor veranderingen. En ook als de club bedreigd wordt, als blijkt dat er partijen zijn die azen op het terrein, die geen voetbal zien, maar huizen zien, wegen zien en eigenlijk gewoon geld. Ook dan moet de club opstaan en moet er gestreden worden. KVVA doet en deed dat: op elk niveau via berichten in social media, door berichten in de serieuze pers. Een mooi voorbeeld speelde zich af in de zomer van 2020, toen de toenmalige wethouder een weg over het terrein wilde laten lopen en een van de leden van KVVA als eerste dit vanuit een uitgebreid, politiek schrijven aanhangig maakte via de wijkwebsite en dat door de Stadsbron.nl werd overgenomen. De voetbalclub deed mee aan de petitie die door leefplezier3812.nl werd gehouden. Voetbal blijkt als metafoor te werken, want het gaat in het leven om de strijd om sociaal verbindend groen versus -zoals een voetbalclub betaamt- de asfalt en steenbelangen van de dure jongens. Kortom: voetbal lijkt neutraal maar zeker bij een brede voetbalclub draait het om meer - en dient het gesprek langs de lijn om hier ook ruimte voor te bieden. Praten over het leven, praten via voetbal, praten via en bij de club: het is allemaal mogelijk bij de brede volksvoetbalclub!

Contact

KVVA
Amersfoort