Symposium Dynamisch Erfgoed

Bataviawerf, Lelystad


Over het symposium 

Immaterieel en materieel erfgoed zijn niet los van elkaar te denken. Nu niet en ook vroeger niet. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’; het omvat sociale gewoonten, tradities en bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en soms zelfs individuen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en is belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit. Archeologie onderzoekt vondsten (materiële cultuur) en context (immateriële cultuur) door de tijd heen.
Verkenning Naar de samenhang van materieel en immaterieel erfgoed is nog weinig onderzoek gedaan. Een verkenning tussen archeologie en immaterieel erfgoed kan nieuwe inzichten geven in de context van artefacten binnen de archeologie en verdiepend werken in het onderzoeksveld materieel en immaterieel erfgoed.


We verkennen materieel en immaterieel erfgoed in de archeologische context; gezamenlijke waardering van oude gebruiken, tradities, kennis. En we verkennen immaterieel erfgoed in de hedendaagse context; de dynamiek van immaterieel erfgoed en de relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed. Tijdens het symposium spiegelen we op de onderwerpen scheepvaart, rituelen, eten en ambachten en gaan in gesprek met beide disciplines.

Programma

12.00 Aanvang met lunch

12.30 Welkom door Pieter Matthijs Gijsbers

12:45 Inleidend kader door Dietske Bedeaux en Marieke Helsen Verbindingen tussen archeologie en immaterieel erfgoed

13.15 Verkenning rituelen door o.a. Eric Venbrux Omgang met sterven, dood en rouw

14.00 Verkenning ambachten door Janneke Zuyderwyk en Cees Pronk De kunst van het ijzer maken en ijzersmeden

14.45 Pauze

15.15 Verkenning eten door o.a. Geertje Rutgers (Bollyfoods) Grensoverschrijdende eetgewoontes en gebruiken

16.00 Verkenning scheepvaart door Martijn Manders en Rinske Jurgens Van De Rooswijk tot de Rotterdamse Haven

16.45 Wrap up: Hoe dynamisch is erfgoed?

17.00 Afsluiting en borrel

 

Voor wie?

Het symposium richt zich op professionals, vrijwilligers, academici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden in de archeologie en het immaterieel erfgoed, zoals beleids- en veldarcheologen, materiaalspecialisten, onderzoekers en experts verbonden aan archeologische bedrijven, universiteiten, musea en erfgoedinstellingen en mensen die zich bezighouden met experimentele archeologie, ambachtslieden en erfgoeddragers.


Door wie?

Het symposium wordt georganiseerd door de Grote Archeologie Prijs (een initiatief van Stichting Archeologie & Publiek) in samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de Bataviawerf. Het symposium vindt plaats tijdens de Maand van de Geschiedenis, de dag voor de Nationale Archeologiedagen en blikt vooruit op de Grote Archeologie Prijs in oktober 2019.

Aanmelden

Kosten: 30 euro, studenten 20 euro

Aanmelden via: info@publieksarcheologie.nl

Rekeningnummer: NL19INGB0006024251 t.n.v. Stichting Archeologie en Publiek

Meer info: www.grotearcheologieprijs.nl

Alle rechten voorbehouden