Stichting Sint & Pietengilde uitgeschreven uit Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft het Sinterklaasfeest, zoals bijgeschreven door het Sint & Pietengilde, uitgeschreven uit de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het centrum neemt hierin het advies over van de Toetsingscommissie Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. 

De inschrijving van het Sinterklaasfeest zoals deze in de Inventaris stond, voldeed niet langer aan (de ethische uitgangspunten van) het internationale UNESCO-verdrag voor immaterieel erfgoed. Een ingeschreven erfgoed mag bevolkingsgroepen niet discrimineren en dient respectvol om te gaan met culturele diversiteit en etnische identiteit. In de afgelopen jaren heeft het KIEN meerdere keren met Stichting Sint & Pietengilde gesproken over deze twee specifieke punten en de door hen gewenste invulling van het Sinterklaasfeest, onder meer bij de driejaarlijkse evaluaties.  

Daaruit bleek dat de Stichting, in tegenstelling tot wat beschreven werd in het borgingsplan (dat ten grondslag ligt aan bijschrijving in de Inventaris), eraan vast wil houden dat de figuur van Zwarte Piet historisch niet racistisch bedoeld is, waarmee zij voorbij gaat aan het feit dat deze figuur een kwetsende uitwerking heeft op verschillende groepen. Aangezien deze figuur door velen in de samenleving als discriminerend wordt ervaren, is het handhaven van de huidige inschrijving van het Sinterklaasfeest in de Inventaris in strijd met de ethische uitgangspunten van UNESCO.

Een toekomst voor het Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest in Nederland kent een grote verscheidenheid aan uitingsvormen. Peilingen wijzen uit dat de Nederlander steeds meer begrip krijgt voor de ethische bezwaren rond de figuur Zwarte Piet. Hieruit ontstaan steeds meer vieringen met een veranderend uiterlijk van Piet, of zonder Pieten. 

Het Kenniscentrum wil het Sinterklaasfeest, in zijn vele varianten en manieren waarop het gevierd wordt in Nederland, wel graag een plek geven in de Inventaris, net als onderdelen zoals surprises maken, Sinterklaasgedichtjes schrijven, schoen zetten, pakjesavond, met of zonder (roetveeg) Pieten, het dobbelspel, Sinterklaasliedjes zingen of de (al dan niet lokale) intocht, zichtbaar maken. In lijn met het Unesco verdrag kan het Kenniscentrum dat niet zelf doen, maar moeten gemeenschappen (beoefenaars) dat zelf aanmelden bij het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum zal al deze varianten zichtbaar gaan maken in een cluster van Sinterklaasfestiviteiten en -vieringen op www.immaterieelerfgoed.nl 

 Lees hier meer over het uitschrijven van het Sint & Pietengilde uit de Inventaris.

Alle rechten voorbehouden