Nieuwe subsidieregeling immaterieel erfgoed

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe subsidieregeling online gezet, waarmee het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed wordt gestimuleerd. Het Fonds stimuleert cultuur in de breedste zin van het woord met subsidies, door samenwerkingen op te zetten en door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Met de nieuwe subsidie vergroot het Fonds voor Cultuurparticipatie de aandacht, erkenning en waardering voor het immaterieel erfgoed. De ‘Regeling Immaterieel Erfgoed’ werd gepresenteerd tijdens de IE-dag op 13 april in Amersfoort.

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie

Voor wie is de subsidie en hoe werkt het?

Alle stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor immaterieel erfgoed, kunnen vanaf nu een aanvraag voor deze subsidie indienen. De subsidie moet gericht zijn op een project waarin erfgoedgemeenschappen of -beoefenaars werken aan het toekomstbestendig maken of houden van hun immaterieel erfgoed, zodat immaterieel erfgoed zich ontwikkelt met de tijd en wordt doorgegeven op volgende generaties. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op twee criteria: inhoudelijk kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling én organisatorische kwaliteit. Deze subsidieregeling staat open tot 18 december 2020, of totdat het budget is bereikt. Uitvoering van het project kan tot 31 december 2024.

Voor uitgebreide informatie over de regeling kun je de PDF hiernaast downloaden of verder lezen op de website van Het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Alle rechten voorbehouden