Verslag Expertmeeting Immaterieel Erfgoed in de Stedelijke Omgeving

In de afgelopen maanden heeft het Kenniscentrum op verschillende manieren deelgenomen aan discussies over immaterieel erfgoed in de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld tijdens internationale conferenties in Singapore en Bogota. Bovendien werd er op 18 november in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie in het Openluchtmuseum een expertmeeting belegd.

Draaiorgel De Doornroos

Bij Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, verzorgde de directeur van het Openluchtmuseum, Teus Eenkhoorn, de aftrap voor de expertmeeting. Panorama Nederland is te zien in de entreehal van het Openluchtmuseum.

Panorama Nederland

De bijeenkomst werd vervolgd in de stadswoningen in de Westerstraat. Na een kennismaking en korte presentatie van Kenniscentrum medewerker Albert van der Zeijden gingen de experts uiteen in twee groepen. Tijdens de geanimeerde discussies werden verschillende vragen verkend: Wat is de dynamiek van de stad? Wat is de kracht van immaterieel erfgoed in de stedelijke omgeving? En, waar liggen de noden en zijn stimulansen wenselijk?

In beide groepen kwamen een aantal verschillen tussen de stad en het platteland naar voren; in de stad zijn de schaal en mogelijkheden groter en steden kenmerken zich door een grotere diversiteit. Echter, een opvallende observatie in dat licht is dat de schaal in de stad vaak wordt teruggebracht tot een hanteerbaar niveau, dat van de wijk. Op dat niveau is het eenvoudiger om je verbonden te voelen met elkaar.

Flipover2 (2)

Een terugkerend thema was de kracht van immaterieel erfgoed. Volgens de experts zit die kracht grotendeels in de ontmoeting die eraan verbonden is; vaak is immaterieel erfgoed iets wat je doet of ervaart met anderen. Immaterieel erfgoed brengt iets te weeg en kan zorgen voor sociale cohesie. Voor die ontmoetingen is het belangrijk dat er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen om het immaterieel erfgoed te beoefenen of ervaren; van de Klapkotten in Zeeland tot de bènkskes in Tilburg; ontmoetingsplekken zoals buurthuizen zijn cruciaal en dienen daarom gefaciliteerd te worden.

De experts zagen ook nog andere manieren om een stimulans te geven aan het borgen van immaterieel erfgoed: het zichtbaar maken van het erfgoed, werken aan de bewustwording, en inzetten op de mensen die een rol als verbinder spelen, zoals ondernemers, vrijwilligers en professionals. Aangezien immaterieel erfgoed werkt vanuit het bottom-up principe moeten er echter geen dingen worden opgelegd, maar worden gefaciliteerd. De erfgoedgemeenschappen moeten de ruimte en mogelijkheden krijgen om het zelf te doen, was een gedeelde conclusie.

Wil je meer lezen over deze expertmeeting? Het volledige verslag is hier te downloaden.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden