Dossier ‘Immaterieel Controversieel Erfgoed’: Unia in België lanceert rapport rond Carnaval Aalst

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia in België breekt een lans om carnaval, andere volksfeesten en grootschalige immaterieel erfgoedpraktijken een inclusievere uitstraling te geven. De lokale organisatoren en partners kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Dat is een van de aanbevelingen die Unia doet in een rapport opgemaakt na het debat over de praalwagen met joodse karikaturen op Carnaval Aalst. Onze Vlaamse collega organisatie, Werkplaats immaterieel erfgoed, was betrokken bij de dialoog die hierrond werd opgezet en zorgde voor contextualisering vanuit immaterieel erfgoedperspectief.

Carnaval Aalst

"Volgens Unia is er - zeker binnen de zeer specifieke context van carnaval - niet bewust aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegenover joden. (...) Maar dit rapport is meer dan een juridische analyse. We willen niet voorbijgaan aan een bredere discussie: hoe kunnen we oude volksgebruiken doen passen in onze hedendaagse superdiverse samenleving? Als dat lukt, krijgen we volksfeesten waar iedereen telt", zegt Unia-directeur Els Keytsman.

"En laat dat ook net de geest zijn van de 2003 UNESCO Conventie, die Werkplaats immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel uitdraagt", aldus Jorijn Neyrinck, coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed en lid van de Vlaamse UNESCO Commissie.

Het rapport van Unia wordt onder meer naar UNESCO verzonden. Je kunt het rapport downloaden via de website van Werkplaats immaterieel erfgoed.

Alle rechten voorbehouden