Conferentie Immaterieel Erfgoed Verzamelen

LocHal Tilburg

Programma 11 oktober Nieuws

Ben jij geïnteresseerd in een uitwisseling over praktijkvoorbeelden, methodieken en technieken, of theoretische benaderingen rond het verzamelen van immaterieel erfgoed? Meld je dan vóór 1 oktober kosteloos aan!

Hoe verzamel je levend en dynamisch erfgoed? Wat betekent verzamelen in het kader van immaterieel erfgoed, waarbij het doorgeven van kennis van praktijken en handelingen centraal staat? Met welk doel wordt het verzameld? Welke methodieken zijn er? Wat is de rol van beoefenaren van dit erfgoed in het proces van verzamelen en waarderen?

Krijg antwoord op al deze vragen en ga in gesprek met andere musea, bibliotheken, archieven en erfgoedgemeenschappen op 11 oktober in Tilburg. Bekijk de uitnodiging en het volledige programma en meld je voor 1 oktober kosteloos aan!

Alle rechten voorbehouden