Reinier Hoftijzer

Bestuurslid

Nederlandse Beugel Bond

Contact

Lijsterbespad 41
5995 BV
Kessel
Limburg
Nederland
Website
Email

Contactpersoon

Reinier Hoftijzer

Bestuurslid van de Nederlandse Beugel Bond  

Betrokkenheid

De beugelsport is een oude sport. Mogen we de geschiedschrijvers geloven dan is dit balspel meer dan 600 jaar oud. Een van de eerste vermeldingen van de beugelspel komt uit Historie Leodiensis, de geschiedenis van de stad Luik in 1331. Bij dit spel handelt het zich om een balspel waarmee met lansachtige slegers houten ballen door een ring worden geslagen. Uit de beschikbare literatuur wordt duidelijk dat er al tenminste sinds de late Middeleeuwen wordt gebeugeld als vermaak voor spelers en toeschouwers.

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw ontstaat er een steeds grotere behoefte aan organisatie in de beugelsport door de grote toeloop van liefhebbers. Vooral in Midden- en Noord-Limburg worden beugelclubs opgericht. Door de grotere mobiliteit van de mensen in die jaren ontstaan er problemen door het ontbreken van uniformer regels, vooral bij toernooien waar iets te verdienen is. Zo ontstaat er behoefte aan een meer formele organisatie en uniforme regels. Zo ontstaan er verschillende regionale bonden. In een bestuursvergadering in maart 1952 geeft het bestuur van de Midden-Limburgse beugelbond aan stappen te onder nemen om zich in te schrijven bij het NOC en het NSF. In april 1967 doopt de Midden-Limburgse beugelbond zichzelf om tot Nederlandse Beugelbond(NBB)  en sluit zich aan bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Daarna wordt er in verschillende districten gespeeld waarbij ook de Belgische verenigingen gaan mee doen. In 2005 wordt in de Algemene Jaarvergadering van de NBB het voorstel aangenomen om te komen tot een gezamenlijke klasse indeling. Hiermee komen de belangrijkste taken van het beugelen - de competitie en het reglement - onder het hoofdbestuur.  Zo wordt ook nu nog gespeeld.

In 2000 is beugelen in Hannover Duitsland erkend door de TSS (Stichting Traditionele Sporten & Spelen) als een van de eerste traditionele sporten in Nederland.(World heritage list of traditional sports).

Media