Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Naar aanleiding van onder vertelde legende is in Elshout de traditie ontstaan om op de laatste dag van mei, samen met de plaatselijke bevolking en bedevaartgangers van elders, het afsluiten van de meimaand te vieren. Deze dag wordt al decennialang ‘Onzen Dag’ genoemd. Tot op de dag van vandaag wordt deze traditie in ere gehouden en geflankeerd door het gilde uit Elshout en gildes uit de regio, trekt de processie van de dorpskerk naar de Garsweide waar het mirakel heeft plaatsgevonden. Hierbij rijdt de standaardruiter van het gilde zigzaggend voorop om de weg vrij te maken. In 1285 werd er reeds melding gemaakt van een kapel aan de Garsweide. In 1966 werd de oude neogotische kapel van 1898 vervangen door de huidige kapel. Aanvankelijk werd ‘Onzen Dag’ op de laatste zondag in mei gehouden, sinds 1966 is de processie op 31 mei. De talrijke zilveren ex-voto's, de bloemen, kaarsen en de geschreven intenties getuigen van een bijzondere verering zowel uit het verre verleden als uit recente tijden. Na een korte inzinking in de jaren vijftig en zestig is de traditie weer nieuw leven ingeblazen. Dit komt mede door een verbeterde organisatie rondom de Mariabedevaart. Een speciaal comité, bestaande uit leden van de Onze Lieve Vrouwe Schuts en de werkgroep Mariabedevaart van de Parochie Wonderbare Moeder, heeft de processie geadopteerd.  Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat ook in deze tijd duizenden pelgrims in de meimaand naar Elshout komen, dat de traditie van ‘Onzen Dag’ volop leeft en dat een lang bestaan van deze mooie traditie is verzekerd.

Beoefenaars en betrokkenen

De mensen die dit immaterieel erfgoed levend houden zijn de acht leden van de werkgroep Mariabedevaart van de Parochie Wonderbare Moeder en de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij het organiseren van ‘Onzen Dag’. Hierbij moet zeker vermeld worden het eeuwen oude gilde ‘Onze Lieve Vrouwe Schuts’ uit Elshout. Deze schuts heeft vele jeugdige leden die in de toekomst ongetwijfeld actief betrokken zullen worden bij de traditie van Onzen Dag.  Op persoonlijke titel is ook de initiatiefnemer dhr. J. Verhoeven betrokken bij het in stand houden van dit immaterieel erfgoed.

Geschiedenis en ontwikkeling

Al eeuwen is er in Elshout in de meimaand een Mariaverering. Pelgrims uit de regio bezoeken massaal de plaats waar de legende ontstaan is. Deze legende is als volgt: In de twaalfde eeuw was een Drunense boer op zijn akker in de Garsweide in Elshout vlas aan het inzaaien. Vermoeid door zijn werk en door dorst gekweld, ziet hij opeens een majestueuze vrouw voor zich verschijnen. Hij vraagt haar om drinken en het water dat zij uit de nabijgelegen sloot schept, is het smakelijkste dat hij ooit heeft gedronken. Terwijl hij zijn dorst lest, voelt hij de liefde voor Maria ontbranden en hij besluit, wanneer het vlas gerijpt is, een kapel ter hare ere te bouwen. Als hij de volgende dag bij zijn akker komt, ziet hij dat het vlas op wonderbaarlijke wijze tot rijpheid is gekomen. Hij plukt een handvol vlas en spoedde zich ermee naar de pastoor. Nauwelijks had dit gerucht zich onder de dorpsbewoners verspreid, of zij ijlden naar de Garsweide om zich te overtuigen. Spoedig verrees een kapel op de plaats waar het mirakel zich had voorgedaan.

Contact

R.K. Parochie Wonderbare Moeder
Raadhuisplein 2
5151 JH
Drunen
Noord Brabant
Nederland
Website