Uitreiking Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs + Heritage Lecture

2024 Heritage Lecture  Thesis Prize

Uitreiking Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs in Utrecht

Op woensdag 20 maart is de uitreiking van de dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs. De prijs wordt uitgereikt door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en Universiteit Utrecht (UU) aan een student die een excellente scriptie schreef met als hoofdthema immaterieel erfgoed. De drie genomineerden zullen hun thesis ook presenteren tijdens de bijeenkomst. Voorafgaand verzorgt prof. dr. Lynn Meskell de jaarlijkse Heritage Lecture van het Erfgoed en Publieksgeschiedeins Lab van de UU.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link

Locatie:

Universiteit Utrecht, Drift 21, ruimte 1.05.

Programma:

15.30-16.30: Heritage Lecture Lynn Meskell

16.45-18.00: Presentaties laureaten scriptieprijs en uitreiking

18.00-19.00: Borrel

Dr. Albert van der Zeijden
De dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs is vorig jaar voor het eerst uitgereikt door de Universiteit Utrecht en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om zo onderzoek naar immaterieel erfgoed te stimuleren. Anne Veere Hoogbergen kwam als winnaar uit de bus met haar scriptie 'Waiting for yesteryears', over de impact van klimaatverandering op immaterieel erfgoed. Albert van der Zeijden (1957-2021) was als historicus bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur en bekleedde tal van functies. De laatste jaren was Albert van der Zeijden werkzaam als hoofd van team Kennisontwikkeling bij het Kenniscentrum. Als Research Fellow Heritage Studies was Van der Zeijden verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onder meer studenten begeleidde met scripties. Ook was hij internationaal actief, bijvoorbeeld binnen het ICH-NGO Forum waar hij coördinator was van de Working Group Research.

Alle rechten voorbehouden