Training Financiën

AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING IS NIET MEER MOGELIJK

De financiering van projecten is altijd weer een hele uitdaging waarbij een aantal factoren een rol spelen. Het is niet alleen belangrijk te weten welke fondsen voor je plannen beschikbaar zijn maar ook wat er allemaal bij komt kijken. Daarnaast is het schrijven van een goed projectplan, op basis waarvan je de subsidie kunt aanvragen, een onmisbare stap die gezet moet worden.

Met deze serie trainingen, wordt je op weg geholpen bij het aanvragen van de financiering van je nieuwe projecten.

Er zijn drie trainingsonderdelen waar je aan deel kunt nemen:

  1. Webinar Inleiding fondsenwerven - woensdag 5 oktober (19.30-21.00 uur) 
  2. Webinar Fonds voor Cultuurparticipatie - dinsdag 11 oktober (19.30-21.00 uur)
  3. Tweedelige training Schrijf je eigen projectplan:

            a. Fysieke bijeenkomst - zaterdag 29 oktober (10.00-15.00 uur) 

            b. Terugkomwebinar - woensdag 23 november (19.30-21.00 uur) 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden en je kunt de drie trainingen ook los van elkaar volgen. 

Meer informatie over de drie onderdelen:

1. Webinar Inleiding Fondsenwerven 

Omdat de eerste van deze drie bijeenkomsten een algemene inleiding is, kun je hier afzonderlijk aan deelnemen. Deze eerste bijeenkomst is op woensdag 5 oktober en is een digitale training waarbij allerlei vragen rond subsidiering in de breedte aan bod komen. Hierbij moet je denken aan:

  • Subsidies versus fondsen
  • Overzicht financieringsmogelijkheden voor immaterieel erfgoedgemeenschappen
  • Geschikte zoekmethoden
  • Do's and dont's fondsenwerving
  • Opstellen dekkingsplan
  • Donaties versus crowdfunding

2. Webinar Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft meerdere subsidieregelingen waarmee ze het meedoen aan cultuur stimuleert, dus ook aan het meedoen aan immaterieel erfgoed. Op dinsdag 11 oktober organiseren wij samen met het Fonds een bijeenkomst waarbij een medewerker van het Fonds een toelichting geeft op de verschillende regelingen die zij aanbiedt en waarbij je als erfgoedgemeenschap subsidie kunt aanvragen. Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt niet alleen een toelichting op deze verschillende regelingen maar is er ook ruimte om zelf vragen te stellen.

3. Schrijf je eigen projectplan  

Deze training bestaat uit twee onderdelen, die niet afzonderlijk te volgen zijn. Tijdens deze trainingen ga je werken aan het schrijven van een projectplan en in de vervolgbijeenkomst krijg je hier nog feedback op. Aan deze training kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

De eerste training is op zaterdag 29 oktober en is een fysieke bijeenkomst in zalencentrum Locatie78 in Bunnik. Tijdens deze bijeenkomst ga je zelf aan de slag met het schrijven/opstellen van een projectplan. De training duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur waarbij halverwege een lunch wordt geserveerd. Tussen deze en de volgende training heb je de mogelijkheid om op basis van de ontvangen feedback je plan verder af te schrijven. Heb je vragen hierover? Mail dan even naar Nicole, n.boeijink@immaterieelerfgoed.nl. 

Op woensdag 23 november is tenslotte de laatste digitale bijeenkomst. Deze duurt, net als de eerste bijeenkomst, 1,5 uur en start om 19.30 uur. Hierbij worden de projectplannen van de vorige bijeenkomst, en waaraan in de tussentijd is verder gewerkt, besproken en waar nodig aangevuld.

Na afloop van deze training heb je een kant en klaar projectplan waarmee je bij een fonds subsidie kunt aanvragen.

 

Trainer Marion Etman

De training wordt verzorgd door Marion Etman. Marion werkt sinds 2007 als zelfstandig fondsenwerver en projectmanager onder de naam Tawa Tawa. Ze adviseert en ondersteunt een breed scala aan stichtingen, verenigingen en particuliere fondsen. Haar aanpak is praktisch gericht op samenwerking, kwaliteit en resultaatgerichtheid. Heldere plannen en een goed contact met alle partijen zijn kernbegrippen bij haar aanpak.

 

Alle rechten voorbehouden