Werkbezoek Suriname

Van 7 t/m 11 augustus is een succesvol werkbezoek gebracht aan Suriname. Doel van het bezoek was een verkenning of de Anton de Kom-tentoonstelling die momenteel in Het Nederlands Openluchtmuseum te zien is, in 2024 naar Suriname kan worden overgeplaatst, of kennis en onderdelen van de tentoonstelling daar te delen of te hergebruiken, afgestemd op de Surinaamse bezoeker.

Focusland

Omdat Suriname een focusland is van het KIEN willen we dit project verrijken met aandacht voor immaterieel erfgoed van de verschillende Surinaamse gemeenschappen. Er is gesproken met verschillende musea, andere culturele instellingen en met de overheid. We zien samen met de Surinaamse partijen goede mogelijkheden om dit project een stap verder te brengen en werken dit de komende maanden verder uit. De verkenning is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie en DutchCulture.

Het team

Het team bestaat uit:

  • Nazreen Ghauharali, Coördinator Internationale Erfgoedsamenwerking van het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland). Ghauharali is Nederlandse en als kind opgegroeid in Suriname.
  • Ken Doorson, kunstenaar van het zojuist aangekochte kunstwerk van Anton de Kom en betrokken bij de huidige Anton de Kom-tentoonstelling in Arnhem. Hij heeft ook het bijbehorende kunstwerk gemaakt dat is aangekocht door het NOM. Doorson is Surinaams en woont werkt nu zowel in Suriname als in Nederland.
  • Martine Barnhard, Hoofd Tentoonstellingen, Educatie & Ontwikkeling bij het NOM.
  • Rosalie Bouwman, fondsenwerver en projecteigenaar van de Verkenning Suriname.

Werkbezoek Suriname 1
Werkbezoek Suriname 3

Op de foto’s twee werkbezoeken, aan NAKS en Fort Nieuw Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden