Podcast: Imkerij en bijenhouderij. Bezield door biodiversiteit

De rol van bijen kan niet onderschat worden. Bijen zorgen, samen met verschillende andere insecten, voor onze bestuiving en daarmee voor 75 tot 80% van ons voedsel. In twee nieuwe afleveringen van de podcastserie Water & Land staan we daarom stil bij de wondere wereld van de bijen en de imkerij, en hoe deze vorm van immaterieel erfgoed kan bijdragen aan een klimaatrobuust landschap.

Imkers kunnen een belangrijke rol spelen in een klimaatrobuuste toekomst. Hoe precies? Door hun honingbijen te koesteren, dragen ze ook zorg voor het milieu. Door het aanplanten van bloemen en planten voorzien ze de omgeving van meer groen en voedsel voor de honingbijen en andere insecten. Bovendien hebben imkers een zogenaamde ‘signaalfunctie’. Als het slecht gaat met de honingbij, betekent dit dat ook andere insecten bedreigd worden. Het eeuwenoude vakmanschap van de imker is dus cruciaal en kan, hand in hand met onderzoek en technologische innovaties, bijdragen aan een duurzame toekomst. 

In twee nieuwe podcastafleveringen van de Podcast Water & Land van het Centrum Agrarische Historie (CAG) en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), gaan imkers, onderzoekers en experts met elkaar in gesprek over de vele - vele manieren waarop bijen en imkerij kan bijdragen aan een klimaatrobuuste toekomst

Bijenhouderij: Vroeger en nu 

In deze aflevering duiken we in het vakmanschap van de imkerij. Hoe is deze erfgoedpraktijk de afgelopen decennia geëvolueerd? En hoe zit het precies met die signaalfunctie van de imker? De kunst van de imkerij, een vakmanschap dat al duizenden jaren bestaat, staat vandaag de dag voor grote uitdagingen. Wereldwijd hebben bijen te maken met ziekten, plagen en andere bedreigingen die hun populaties aantasten. Van de meer dan 350 bijensoorten in Nederland en Vlaanderen dreigt meer dan de helft te verdwijnen. Dit is zorgwekkend, want deze bestuivende insecten zijn onmisbaar voor de voortplanting van zowel planten als onze voedselgewassen. 

Imkers Ellen Danneels, Geert Meersdom en René De Backer vertellen in deze aflevering hoe zij actief maatregelen nemen om bijensterfte en de afname van bestuivers te stoppen. 

Luister de podcastaflevering 'Bijenhouderij: vroeger en nu' hier 

Bijenhouderij: Bezield door biodiversiteit 

In een bijenvriendelijke omgeving is een goede bloeiboog van belang. Maar wat is precies een ‘goede bloeiboog’, en hoe helpt dit om honingbijen en wilde bijen in harmonie te laten samenleven? Deze vragen staan centraal in de podcastaflevering, waarin Aat Rietveld en Ellen Danneels vertellen hoe zij zich inzetten voor een bijenvriendelijke wereld door de bloeiboog te promoten. 

Luister de podcastaflevering 'Bijenhouderij: bezield door biodiversiteit'

 

Copyright Albert Reynaers, via KonVIB

Foto van een imker met zijn bijen. Copyright: Albert Reynaers, via KonVIB

Over de podcastserie Water & Land

De podcastserie Water & Land komt voort uit een gelijknamig, meerjarig en internationaal samenwerkingsproject van het CAG en KIEN. In drie projectjaren benaderen we in Water & Land drie hedendaagse thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn: waterbeheer, behoud van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

Zonder te pretenderen dat immaterieel erfgoed dé oplossing biedt, kunnen oude technieken en praktijken wel voor verrijkende inzichten zorgen. We werken samen met verschillende erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland die met hun inspirerende voorbeeldpraktijken bijdragen aan een duurzame toekomst. We wisselen ervaring en expertise uit en leveren daarmee nieuwe oplossingen.

De resultaten van dit project delen we in lezingen, publicaties, en podcastafleveringen. Nieuwsgierig naar de andere podcastafleveringen? Ga dan naar de website van Water & Land. Daar vind je de eerdere podcastafleveringen die we maakten over onder andere watermolens, heggenvlechterij en graslandbevloeiing. Of ga naar de SoundCloud-pagina van het CAG, waar je alle afleveringen in één keer kunt luisteren.

Ga naar de website van Water & Land 

Ga naar de SoundCloud-pagina van CAG

Alle rechten voorbehouden