Gezocht: scripties over immaterieel erfgoed voor de dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

Heb jij dit jaar of vorig jaar een bachelor- of masterscriptie geschreven over immaterieel erfgoed? Dan kun je jouw scriptie nu indienen voor de Albert van der Zeijdenscriptieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU), ter nagedachtenis aan dr. Albert van der Zeijden, een vooraanstaand historicus met een passie voor immaterieel erfgoed.

Het doel van de dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs is om onderzoek naar immaterieel erfgoed te stimuleren. De winnaar ontvangt €1.000 en een unieke trofee. Je kunt je scriptie indienen tot 1 oktober 2024. 

Focus van de scriptie 

Immaterieel erfgoed omvat vele gebieden, van toerisme tot beleid, diversiteit, duurzaamheid en meer. De belangrijkste vereiste is dat (een vorm van) immaterieel erfgoed het hoofdthema is. Bovendien is het cruciaal dat gemeenschappen, groepen en individuen die het immaterieel erfgoed levend houden, centraal staan in je onderzoek en scriptie. 

Dus, ben of ken jij iemand die in de afgelopen twee jaar een scriptie heeft geschreven over een van de vele – vele verschijningsvormen van immaterieel erfgoed? Dan kan het zomaar zijn dat jij kans maakt op deze bijzondere scriptieprijs. 

Voorwaarden 

 • De scriptie moet minimaal beoordeeld zijn met een 8 (of een 15 in Vlaanderen) + bewijs. 
 • Scripties over immaterieel erfgoed geschreven tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2024 aan een universiteit of hogeschool in het Koninkrijk der Nederlanden of Vlaanderen. 
 • Talen: Nederlands, Engels, Papiaments, Fries. 
 • Aantoonbare vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (consent) van de betreffende erfgoedgemeenschap(pen). 
 • Samenvatting van de scriptie in maximaal twee A4. 

Beoordelingscriteria 

 • Relevantie voor de praktijk van (borging van) immaterieel erfgoed. 
 • Relevantie voor de wetenschap. 
 • Onderzoeksmethoden (bij voorkeur participatief onderzoek). 
 • Helderheid/leesbaarheid. 
 • Originaliteit. 
 • Maatschappelijke waarde/actualiteitswaarde. 

Beoordelingscommissie 

 • Prof. Rose Mary Allen – Universiteit van Curaçao 
 • Jorijn Neyrinck – Werkplaats immaterieel erfgoed (België) 
 • Dr. Mark Schep - Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland – Reinwardt Academie 
 • Dr. Renée Vulto - Universiteit Utrecht 
 • Dr. Adrienne Zuiderweg - Stichting Indisch Erfgoed 

Uitreiking/prijs 

De winnaar ontvangt: 

 • €1.000 
 • Unieke IE-trofee, gemaakt door een ambachtspersoon 
 • Presentatie van onderzoek bij de uitreiking begin 2025, onderdeel van het Heritage Lecture-programma van de Universiteit Utrecht 
 • Publicatie op de website van het Kenniscentrum 

Praktische eisen 

 • De scriptie dient digitaal te worden opgestuurd naar scriptieprijs@immaterieelerfgoed.nl 
 • Uiterste inleverdatum is 1 oktober 2024 
 • Contactgegevens van de student en de docent moeten duidelijk vermeld zijn op de scriptie 

Over Dr. Albert van der Zeijden 

 Albert van der Zeijden (1957-2021) was bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Hij was hoofd van team Kennisontwikkeling bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Onder zijn leiding ontstond de Kennisagenda 2017-2020, met een focus op superdiversiteit en duurzaam toerisme. Van der Zeijden was ook Research Fellow Heritage Studies aan de Universiteit Utrecht en actief binnen het ICH-NGO Forum. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. 

Over immaterieel erfgoed 

Wat bedoelen we met 'immaterieel erfgoed'? Het Kenniscentrum volgt de definitie uit het UNESCO Verdrag (2003) over de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze definitie kan als volgt worden samengevat: immaterieel erfgoed bestaat uit cultuuruitingen die mensen als hun erfgoed beschouwen. Deze uitingen geven een gevoel van identiteit en continuïteit. Het erfgoed verandert voortdurend door maatschappelijke veranderingen en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Wil je meer weten over immaterieel erfgoed of ontdekken welke vormen Nederland rijk is? Kijk dan eens rond in de Inventaris en het Netwerk. De precieze definitie beschreven door UNESCO vind je hier. 

 

Alle rechten voorbehouden