Documentaire Kortebaandraverijen

Diverse kortebaandraverijen zijn bijgeschreven in de Inventaris of het Netwerk. In deze nieuwe, korte documentaire brengen we de kortebaandraverij in beeld. Meerdere aspecten en locaties komen aan bod.

Met historische beelden, verschillende interviews en natuurlijk actiebeelden. Bekijk nu de documentaire door Raster Film & Videoproducties op deze pagina of via deze link.

Over de kortebaandraverij

Een kortebaandraverij is een wedstrijd waarbij paarden, die voor een licht karretje (sulky) zijn gespannen, zo hard mogelijk draven. In de sulky zit de pikeur. De paarden draven in tweetallen beurtelings in de linker- en rechterbaan tegen elkaar over een recht stuk weg van ongeveer 300 meter. Het paard dat het eerst twee ritten wint, gaat door naar de volgende ronde (omloop). Voor het begin van elke omloop wedt het publiek welk paard zal winnen.

De nu nog bestaande kortebanen zijn verenigd in de Bond van Harddraverijverenigingen en stichtingen (sinds 1931). De besturen van de kortebaanverenigingen organiseren de draverijen. De oudste nog bestaande kortebaan - Santpoort - dateert uit 1759. Andere beoefenaars en betrokkenen zijn de pikeurs, de trainers, de fokkers, eigenaren van harddravers en paardenliefhebbers. In 1894 werden in het westen en noorden van het land in totaal wel 209 kortebaandraverij gehouden. Het waren vooral de welgestelde landbouwers, kooplieden, rijke boeren en fabrikanten, die het zich konden veroorloven een harddraver te houden. Momenteel is de kortebaan in een brede strook langs de Noordzeekust erg populair.

Alle rechten voorbehouden