Anne Veere Hoogbergen eerste winnaar van de dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

De dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs 2022 is gewonnen door Anne Veere Hoogbergen. Dit werd donderdagmiddag 16 februari bekendgemaakt tijdens een feestelijke ceremonie in Utrecht.

De scriptie van Anne Veere Hoogbergen heeft als titel ‘Waiting for Yesteryears’ en is geschreven aan de Universiteit Utrecht voor de opleiding Cultural Antropology: Sustainable Citizenship. De prijs werd uitgereikt door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in samenwerking met de Universiteit Utrecht aan een student die een excellente scriptie schreef met als hoofdthema immaterieel erfgoed. Hoogbergen mocht een geldbedrag van 1000,- euro in ontvangst nemen en kreeg een IE-Trofee in Hindelooper stijl overhandigd.

20230216 Scriptieprijs 2

V.l.n.r.: Marco van Baalen, Anne Veere Hoogbergen, Lisanne Renes, Josephine Koopman

De commissie looft de vlotte schrijfstijl van Anne Veere en haar manier van onderzoek binnen de schaatsgemeenschap. Drie maanden verbleef zij in een Fries dorp voor participatieve observaties. De scriptie heeft een actueel onderwerp, namelijk de impact van klimaatverandering op immaterieel erfgoed. De onderzoeksvraag die in Hoogbergens scriptie centraal staat is: ‘Hoe wordt ecologische nostalgie ervaren en beschreven in de hedendaagse Nederlandse context van immaterieel erfgoed?’. De scriptie is volgens de commissie ‘kritisch, genuanceerd en respectvol naar de respondenten’ en het onderzoek ‘draagt bij aan reflectie rond de tijdsdimensie van immaterieel erfgoed op punt van verdwijnen’.

Tweede en derde prijs
De tweede prijs ging naar de scriptie van Josephine Koopmans. Dit onderzoek gaat over over de rol van geur in toko’s en is geschreven aan de Universiteit van Amsterdam bij de opleiding Heritage & Memory Studies. De scriptie van Lisanne Renes, eveneens geschreven aan de UvA bij Heritage & Memory Studies, kreeg de derde prijs. Renes schreef haar scriptie over rituelen rond de dood en rouw en de bijschrijving hiervan op de inventarissen in Vlaanderen, Duitsland en Nederland. Na de uitreiking van de prijzen werd het programma vervolgd met een lezing professor Heritage Studies Rodney Harrison met als titel ‘Rethinking heritage and museums in and for the climate ermergency’.

20230216 Scriptieprijs 3

Anne Veere Hoogbergen licht haar scriptie toe

Dr. Albert van der Zeijden
De dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt door de Universiteit Utrecht en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om zo onderzoek naar immaterieel erfgoed te stimuleren. Albert van der Zeijden (1957-2021) was als historicus bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur en bekleedde tal van functies. De laatste jaren was Albert van der Zeijden werkzaam als hoofd van team Kennisontwikkeling bij het Kenniscentrum. Als Research Fellow Heritage Studies was Van der Zeijden verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onder meer studenten begeleidde met scripties. Ook was hij internationaal actief, bijvoorbeeld binnen het ICH-NGO Forum waar hij coördinator was van de Working Group Research.

 

logo's footer NL

Alle rechten voorbehouden