2024: Reflectiejaar Inventaris

Meer dan 10 jaar geleden heeft Nederland het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend. Sinds 2012 is KIEN bezig met de uitvoering van dit verdrag, onder meer aan de hand van het Netwerk en de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. 

Reflectie

In 2024 gaan we de wijze waarop wij immaterieel erfgoed in Nederland inventariseren onder de loep nemen. We gaan om de tafel met mensen die immaterieel erfgoed beoefenen, (erfgoed)organisaties en overheden. Zo willen we gezamenlijk onderzoeken of onze huidige (aanmeld)procedure voor de Inventaris aansluit bij de verschillende behoeften vanuit de samenleving en het immaterieel erfgoedveld. Om de stem van erfgoedgemeenschappen goed mee te nemen stellen we een speciale denktank in van beoefenaars van immaterieel erfgoed. 

Wat betekent dit in 2024?

Vanwege dit proces starten we in 2024 tijdelijk geen nieuwe trainingen voor de Inventaris en wordt er geen nieuw immaterieel erfgoed bijgeschreven in de Inventaris. Ook worden er in 2024 tijdelijk geen evaluaties van borgingsplannen gedaan. Er kan wel nog steeds immaterieel erfgoed worden aangemeld voor het Netwerk. Je kunt ook nog steeds je interesse in de Inventaris doorgeven. We werken er naartoe om in 2025 weer gemeenschappen te begeleiden naar opname van hun immaterieel erfgoed in de Inventaris.

KIEN gewoon open

KIEN blijft in 2024 gewoon op en we blijven gemeenschappen ondersteunen bij borging. We organiseren trainingen, activiteiten en IE-dagen. Daar verandert niets aan.

We zullen regelmatig updates delen over dit reflectieproces. Als je hier vragen over hebt, dan horen wij het graag. Bekijk ook onderstaande vraag en uitleg over dit onderwerp.

Vraag en uitleg

Mijn IE staat al in de Inventaris. Wat betekent dit voor mij?

  • Voor jou verandert er niks. We organiseren nog steeds trainingen en IE-dagen en we blijven ondersteunen bij borging.

Ik wil mijn IE graag aanmelden voor de Inventaris, moet ik nu wachten?

  • Na aanmelding in het Netwerk vragen wij je even te wachten als je door wilt naar de Inventaris. Je kan je interesse in de Inventaris aan ons doorgeven. We nemen in 2025 contact met je op over de nieuwe mogelijkheden. 

Is KIEN in 2024 gesloten?

  • Nee, KIEN blijft gewoon open en bereikbaar. We ondersteunen gemeenschappen nog steeds in borging. Alle activiteiten en onderzoek gaan gewoon door, alleen worden er in 2024 geen nieuwe vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven in de Inventaris en evalueren we geen borgingsplannen. 

In 2024 is de periodieke evaluatie van mijn immaterieel erfgoed gepland. Gaat dit door?

  • Nee, we onderzoeken ook de manier van evalueren van de borgingsplannen. In 2025 zullen we samen met jou de borging van je immaterieel erfgoed weer evalueren.

Ik heb een vraag aan KIEN, hoe kan ik die stellen?

  • Per e-mail zijn we bereikbaar via info@immaterieelerfgoed.nl. Wil je telefonisch met ons in contact komen? Bel dan naar +31(0)263576113. Op deze pagina vind je een overzicht van alle contactgegevens.

Worden er wel trainingen gegeven?

  • In 2024 wordt de training Bouwen aan een Borgingsplan niet gegeven. Deze is namelijk onderdeel van het huidige voordrachtproces voor de Inventaris. Wel organiseren we trainingen op diverse aspecten van borging. Houd hiervoor ons activiteitenoverzicht in de gaten en/of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Hoeveel IE staat er nu in de Inventaris?

Wat gaat er veranderen?

  • We weten nog niet precies of en hoe we het (aanmeld)proces van de huidige Inventaris gaan aanpassen. Via onze website, nieuwsbrief en andere communicatiekanalen blijven we de gemeenschappen hierover informeren.

Hebben wij als beoefenaars inspraak? Ik wil namelijk graag meedenken of feedback geven, hoe kan ik me hiervoor opgeven?

  • We stellen een speciale denktank in van erfgoedgemeenschappen en beoefenaars. We stellen het op prijs als je wil meedenken of feedback wil geven. Je kunt ons dat laten weten via info@immaterieelerfgoed.nl.
Alle rechten voorbehouden