Netwerk Immaterieel Erfgoed

Het Netwerk is een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland dat mensen online hebben aangemeld.

De grootste kring noemen we het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Deze bestaat uit alle betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Zij kunnen zich via deze website aanmelden en profileren met een eigen account.

Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen. We stimuleren culturele diversiteit. 

Wat betekent opname in het Netwerk?

Het laat zien dat een immaterieel erfgoedgemeenschap (beheerders, beoefenaars of direct betrokkenen) de eigen cultuuruiting of culturele activiteit erkent als immaterieel erfgoed. Ze meldt dit aan voor het Netwerk Immaterieel Erfgoed op www.immaterieelerfgoed.nl. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland toetst of het aan de criteria van immaterieel erfgoed voldoet en publiceert de immaterieel erfgoedpagina op de website.  

Wat kun je aanmelden?

Immaterieel erfgoed is een cultuuruiting en levend en dynamisch erfgoed. In de praktijk is immaterieel erfgoed meestal een culturele activiteit die mensen ondernemen of organiseren. UNESCO heeft vijf domeinen of categorieën van immaterieel erfgoed benoemd:

  • Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken
  • Spreken, zingen en vertellen
  • Uitvoerende kunsten
  • Traditioneel vakmanschap / ambachten
  • Kennis en gebruiken rondom de natuur en het universum

Een aanmelding moet in één van deze vijf domeinen passen.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor het Netwerk.

Bekijk de folder: 

Alle rechten voorbehouden