KIEN

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is een organisatie die zich richt op het behoud en de bevordering van immaterieel erfgoed in Nederland. Het centrum werd opgericht in 2012 en werkt samen met verschillende partners, waaronder erfgoedgemeenschappen, onderzoekers en beleidsmakers.

Immaterieel erfgoed en KIEN

Immaterieel erfgoed omvat alle niet-tastbare aspecten van cultureel erfgoed, zoals tradities, kennis, rituelen en expressies. Het is belangrijk om dit erfgoed te behouden, omdat het een belangrijk onderdeel vormt van de identiteit en cultuur van een samenleving.

Het KIEN richt zich op het bevorderen van het bewustzijn en begrip van immaterieel erfgoed, en werkt aan het versterken van erfgoedgemeenschappen en hun praktijken. Dit wordt onder meer gedaan door het organiseren van workshops, trainingen en bijeenkomsten, en door het ontwikkelen van educatieve materialen.

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Een belangrijk aspect van het werk van het KIEN is het inventariseren van immaterieel erfgoed in Nederland. Het centrum beheert een database met informatie over verschillende vormen van immaterieel erfgoed, zoals ambachten, feesten, tradities en taalgebruik. Dit geeft inzicht in de diversiteit en rijkdom van de Nederlandse cultuur, en maakt het mogelijk om gericht beleid te ontwikkelen voor het behoud en de bevordering van immaterieel erfgoed.

Kermiscultuur 1

Kersmiscultuur, een voorbeeld van immaterieel erfgoed dat bijgeschreven is in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

KIEN werkt samen met verschillende organisaties en instanties, waaronder UNESCO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze samenwerking is belangrijk om het behoud van immaterieel erfgoed op nationaal en internationaal niveau te bevorderen.

Vergroten van bewustzijn rondom immaterieel erfgoed

KIEN speelt een rol in het behoud en de bevordering van immaterieel erfgoed in Nederland, onder meer door het vergroten van het bewustzijn en begrip van immaterieel erfgoed, en door het versterken van erfgoedgemeenschappen en hun praktijken.

Alle rechten voorbehouden