Volkskunde: Water & Land (artikel)

Duurzaamheid

In de nieuwste editie van Volkskunde staat een artikel van Chantal Bisschop en Laura Danckaert: Water & Land. Immaterieel erfgoed en duurzame ontwikkeling. Water & Land is een pilotproject van Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en KIEN, dat focust op drie actuele uitdagingen: waterbeheer, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is 'hoe immaterieel erfgoed een hefboom kan zijn voor ecologische duurzaamheid'.

Het artikel is te lezen in het hier bijgevoegde document.

 

Bannerafbeelding: Heggenvlechten in Nederland.

Alle rechten voorbehouden