Brochure: De gescheperde schaapskudde

Hoeder van het leven op de hei

Duurzaamheid Dieren

Gescheperde schaapskudden spelen een belangrijke rol in het beheer van het heidelandschap en het behoud van zijn biodiversiteit. Dit doen zij door het heidelandschap te begrazen en te betreden. In het beheer is de schaapherder de architect van het landschap. De herder leidt de kudde naar de minder gewenste plantsoorten en vermijdt de bijzondere soorten. Daarnaast leveren gescheperde schaapskudden duurzame mest en wol en de herder en zijn kudde dragen bij aan natuureducatie.

De herders van de kuddes staan echter voor verschillende uitdagingen. Schamele en onzekere inkomsten en een stroeve kennisoverdracht bemoeilijken het in stand houden van het ambacht. Daarnaast vormt de terugkeer van de wolf in het Nederlandse landschap een uitdaging voor de rondtrekkende, gescheperde schaapskudden. Om zowel het immaterieel erfgoed van de gescheperde schaapskudde én het biodiverse heidelandschap te behouden, dienen de gescheperde schaapskudden meer erkenning en waardering te krijgen, ook financieel.

Deze publicatie verscheen in het kader van het onderzoek dat Anouck Fietje deed bij KIEN, als stage-onderdeel van de master Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen. De brochure valt binnen het onderzoeksgebied Immaterieel Erfgoed & Ecologische Duurzaamheid. Andere publicaties binnen deze onderzoekslijn zijn onder andere de brochure Meer dan bijen houden. Bijen, mensen en een duurzame toekomst en het artikel Intangible Heritage to Strengthen Local Water Management.

De brochure is gratis te downloaden op deze pagina, onder het kopje 'Documenten'.

Alle rechten voorbehouden