In memoriam: Albert van der Zeijden (1957-2021)

Foto rouwadventie Albert

Aangedaan en diep bedroefd hebben wij vernomen dat onze geliefde collega Albert van der Zeijden op 30 juli op 64-jarige leeftijd geheel onverwachts is overleden.

Albert was als historicus bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur. De laatste jaren was Albert werkzaam als hoofd van team Kennisontwikkeling bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, eerder bekend als het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV), en vanaf 2012, na de ratificatie van het 2003 UNESCO Verdrag, als Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). 

In 2002 promoveerde Albert aan de Universiteit van Amsterdam op Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving (Hilversum 2002). Het katholicisme was één van zijn grote passies, waar hij graag over schreef en vertelde.

Kennisontwikkeling en internationaal netwerk

De laatste jaren groeide Albert in zijn rol bij het Kenniscentrum van onderzoeker tot afdelingshoofd op het gebied van kennisontwikkeling rond immaterieel erfgoed. Onder zijn leiding ontstond de Kennisagenda 2017-2020, waarbij Alberts focus lag op onderzoek naar duurzaam toerisme en immaterieel erfgoed. Hij gaf bevlogen en op geheel eigen wijze leiding aan een team van vier collega's, aangevuld met stagiairs, en toonde zich daarbij een betrokken, inspirerend en sociaal aanspreekpunt.

Team Kennisontwikkeling

Albert zag altijd nieuwe kansen om te kunnen samenwerken, waardoor hij een groot (internationaal) netwerk opbouwde. Zijn bijdragen aan het beleid van het Kenniscentrum zijn onmisbaar geweest. Datzelfde geldt voor zijn werkzaamheden binnen het ICH-NGO Forum van UNESCO, waarbinnen Albert het Kenniscentrum vertegenwoordigde en coördinator was van de Working Group Research.

Albert was tevens nauw betrokken bij internationale werkgroepen rond het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed, een taak waaruit hij veel voldoening haalde en waaraan hij veel plezier beleefde. Zo werkte hij aan de nominaties vanuit Nederland voor de internationale lijsten voor immaterieel erfgoed en was hij lid van de Evaluation Body in 2014-2015.   

Met een berg kennis en veel motivatie bereidde Albert de presentatie van de Kennisagenda 2021-2024 van aanstaande november voor. Hierbij spitste hij het onderzoek toe op duurzaamheid, diversiteit en inventarisatiemethodieken, thema's die hem aan het hart gingen.

Universiteit, redactie en publicatie

Sinds 2017 werkte Albert als Research Fellow Heritage Studies aan de Universiteit Utrecht.

Hij was bijna twintig jaar lang een gedreven en betrokken redactielid van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Volkskunde en zat sinds 2013 tevens in de redactie van het internationale aan het ICH-NGO Forum gelieerde internettijdschrift Heritage Alive. Voices and practices. Albert publiceerde met regelmaat stukken over immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedbeleid binnen zowel de nationale als internationale context.

Wie Albert volgde op sociale media kan niet zijn ontgaan dat hij breed geïnteresseerd was. Van zijn hand kwamen in menigeens tijdlijn met regelmaat opiniestukken, recensies en beschouwingen voorbij, op het gebied van immaterieel erfgoed en daarbuiten. Met zijn bespiegelingen over het werkveld, zijn privéleven en andere hobby’s en interesses, zette hij aan tot denken, discussie of bracht hij simpelweg een lach teweeg. 

Albert stond middenin het leven en was nog lang niet klaar. Wij zullen hem enorm missen, als mens, als collega en als bevlogen onderzoeker. Dat we hem niet meer zullen tegenkomen op kantoor of op ons scherm tijdens de videovergaderingen, is voor ons niet te bevatten.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Tineke, zijn kinderen, kleindochter, vrienden en werkrelaties. 

 

Foto Albert van der Zeijden 2

 

 

 

Alle rechten voorbehouden