Criteria bijschrijving Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

  1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor het Netwerk/de Inventaris.
  2. Het immaterieel erfgoed wordt door of samen met de betrokkenen of beoefenaars ervan voorgedragen voor bijschrijving in de Inventaris.
  3. De beoefenaars/betrokkenen willen het immaterieel erfgoed toekomst geven, ze willen het doorgeven aan nieuwe generaties.
  4. In het Borgingsplan laten de betrokkenen/beoefenaars zien dat ze nagedacht hebben over de toekomst van hun erfgoed. Zij maken inzichtelijk wat ze nu al doen en wat ze gaan doen om hun immaterieel erfgoed toekomst te geven. Waar nodig worden aanvullende acties benoemd om knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te lossen.
  5. Het erfgoed is dynamisch, wat betekent dat het met de tijd mee kan veranderen. De beoefenaars/betrokkenen staan open voor deze dynamiek en geven hier ook uiting aan.

Het Kenniscentrum heeft in haar Activiteitenplan opgenomen om jaarlijks 15 nieuwe voordrachten voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland te behandelen. Naast de opgegeven motivatie wordt hierbij gekeken naar de diversiteit (in de breedste zin van het woord) van de Inventaris.

Alle rechten voorbehouden