De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Bloemencorso Bollenstreek is een optocht met praalwagens die helemaal versierd zijn met voorjaarsbloeiers. Het corso vindt meestal de 3e of 4e zaterdag van april plaats. Het evenement verbindt het hele jaar rond mensen. De jaarlijkse cyclus start direct na het evalueren van het voorgaande corso met de opzet van een persplan en een social media plan waarmee elke stap gedeeld wordt om de betrokkenheid te vergroten.

In september wordt gestart met de zoektocht naar partners en instanties die een praalwagen willen adopteren. Wanneer de ontwerpen zijn goedgekeurd worden hiervan constructietekeningen gemaakt en is het vanaf december de beurt aan de lassers om de schetsen om te zetten in constructies. Vervolgens worden de constructies naar de opbouwruimte gebracht waar vrijwilligers ervoor zorgen dat de grote oppervlakken worden bedekt en met karton of met plastic worden omwikkeld. Aansluitend worden de praalwagens geschuimd zodat deze klaar zijn om gestoken te worden met bloemen.

Eén week voor het corso worden de bloemen door vrijwilligers ‘gekopt’ en gesneden bij kwekers en koel gezet in de opbouwhal. De praalwagens worden in drie dagen met bloemen opgestoken door ongeveer 1.200 vrijwilligers. Het steken van de bloemen op de praalwagens start altijd op woensdag voorafgaand aan corsozaterdag. Op vrijdagmiddag worden de alle wagens naar Noordwijkerhout gebracht waar belangstellend publiek ze kan bewonderen en fotograferen.

Vrijdagavond start het corso waarbij de wagens verlicht door Noordwijkerhout rijden. Daarna rijdt op zaterdagmorgen het corso van Noordwijkerhout naar het centrum van Haarlem. De route van ongeveer 42 km loopt daarbij door acht corsodorpen, zeven gemeenten en twee provincies (NH/ZH). Ook deze dag zijn er weer vele vrijwilligers actief om het een en ander in goede banen te leiden en langs de route staan corsoliefhebbers rijen dik om te genieten van het corso.
Op zondag staan de praalwagens opgesteld in Haarlem waarna ze worden terug gebracht worden om duurzaam te worden afgebroken.

Beoefenaars en betrokkenen

De Stichting Bloemencorso Bollenstreek organiseert jaarlijks het corso. De stichting heeft daarvoor 11 commissies die de verschillende werkzaamheden uitvoeren.
Het Bloemencorso wordt gedragen door 1500 vrijwilligers. Ook jongeren voelen zich ertoe aangetrokken, vieren hun eigen corsofeestjes lokaal en worden graag met het corso geassocieerd (bijvoorbeeld via social media).

Kwekers (stellen hyacinten en andere bolbloemen beschikbaar) zijn ook van belang, evenals  stakeholders (zoals gemeenten, provincies, maar ook de Keukenhof en De Leeuw Company die jaarlijks om niet de hal ter beschikking stelt voor de opbouw ) en het bedrijfsleven, zowel als deelnemer met praalwagen of luxe wagen als ook als sponsor middels een aparte Vriendenstichting.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het ontstaan van het Bloemencorso Bollenstreek is te danken aan Hyacinten- en Amarylliskweker Willem Warmenhoven uit Hillegom. Na de oorlog was er grote behoefte aan diverse uitingen om herwonnen vrijheid te vieren en bedacht Warmenhoven in 1947 om op zijn vrachtwagentje een de vorm van een walvis te maken en deze met hyacinten te overdekken. Daarmee reed hij van Hillegom naar Lisse en weer terug om zijn prachtige bolbloemproduct te laten zien. Dit was zo’n succes dat de burgemeesters van de bloembollendorpen Lisse en Hillegom een comité hebben gevormd om vanaf elk voorjaar een corso te laten rijden. Ook Sassenheim sloot zich hierbij aan. 

Na de geboorte van het Bloemencorso Bollenstreek in 1947 ontwikkelde het corso zich snel. Zo reed het eerste grote corso in 1948 Lisse naar Hillegom, keerde om en reed naar Sassenheim. Lokale muziekkorpsen liepen in de route mee. Het aantal praalwagens lag ook toen al rond de twintig en werd aangevuld met zo'n twintig fraai met bloemen versierde luxe wagens. Van 1951 tot 2000 hebben Jos van Driel en later diens zoon Kees de praalwagens ontworpen.

In 1953 werd de route uitgebreid met Bennebroek. De praalwagens werden langer en de route bedroeg toen 12 km. In 1968 werd de route opnieuw uitgebreid, voortaan werd van Haarlem naar Sassenheim gereden. Tenslotte werd de route in 1975 verlengd tot Noordwijk waarmee de route totaal zo'n 40 km werd. In 1995 werd de route omgekeerd en rijdt het corso van Noordwijk naar Haarlem.

Om ook het bollendorp Noordwijkerhout bij het corso te betrekken, heeft dit dorp sinds 2006 de vrijdagavond voorafgaand aan de grote zaterdagroute de opening met het verlichte corso. Gemiddeld telt het corso zo’n zestig deelnemers.

Omdat de laatste 10 jaar naast het maatschappelijk belang ook het duurzaamheidsaspect steeds belangrijker wordt, wordt er tegenwoordig onder andere gewerkt met generatoren op biodiesel. Ook werkt men zoveel mogelijk met natuurlijke materialen en met lokale leveranciers en constructeurs waarmee vervoersbewegingen tot een minimum beperkt worden.

 

Borgingsacties

2021-2024

  • Werken aan bewustwording door promotie en communicatie serieus te nemen. Hierbij de communicatie op een aantal doelgroepen richten.
  • Door middel van educatie, spel en participatie de ins en outs van het corso zo vroeg mogelijk overdragen op de jeugd. Hiervoor een bestuurder educatie benoemen die zich samen met een team bezighoudt met de ontwikkeling van een lespakket, een jeugdboek, jeugdmozaïek en jeugdrondleidingen (speurtocht) met daadwerkelijke participatie (het steken van bloemen).
  • Samenwerken met de Flowerparade Rijnsburg om over en weer gebruik te maken van elkaars kennis en materiaal.
  • Door actief in de Corsokoepel te participeren kennis delen en halen kennis ophalen om tot een professionelere organisatie en kostenvoordelen te komen.
  • Door de oprichting van de stichting “Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek” voorzien in de versterking van de eigen financiële positie waarmee men financieel minder afhankelijk wordt van derden.
  • Een duurzaamheidsplan maken en de footprint berekenen. Op basis hiervan acties ondernemen om deze footprint zo klein mogelijk te houden en bij een negatieve footprint compensatie te realiseren door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen.

 

Contact

Bloemencorso Bollenstreek
Lisse