Activiteitenverslag 2018 gepubliceerd

Activiteitenverslag 2018

In ons Activiteitenverslag 2018 kijken wij terug op een jaar met een internationale blik.  Het was een indrukwekkende rij locaties in Nederland en ver daarbuiten waar Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in 2018 actief was in IE-dagen, provinciale informatiedagen, conferenties, verkenningen, UNESCO-bijeenkomsten, festiviteiten ter gelegenheid van een bijschrijving in de Inventaris, AmbachtenLabs, en dergelijke. Maar we geven graag ook een beeld van de vele activiteiten die zich meer achter de schermen afspeelden.

Hier kan je het activiteitenverslag 2018 lezen. 

Alle rechten voorbehouden