De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De kortebaandraverij van IJmuiden wordt jaarlijks georganiseerd op de derde donderdag van juli in het stadshart van IJmuiden. De tuinen grenzend aan de kortebaan zijn versierd en vrienden en familie uit het hele land worden uitgenodigd. 

De kortebaan is een afvalrace tussen maximaal 24 paarden die op een met zand bedekte straat wordt gehouden. De baan is maximaal 310 meter lang met een uitloop en afgezet met dranghekken. Alleen paarden van vier jaar en ouder, die ingeschreven staan in het Stamboek Nederlandse paarden (harddravers), mogen meedoen. 4-jarigen krijgen een ontheffing van vijf meter bij de start. Er zijn bepaalde winsomgrenzen vastgesteld, waarna bij overschrijding, een paard vijf meter extra moet lopen (bijv. 305 meter). De maximale afstand is 310 meter. 

Wedden op paarden is een vast onderdeel van de kortebaan. Het gewonnen bedrag hangt af van de inzet, van de totale inzet en van het aantal mensen dat dezelfde weddenschap heeft afgesloten. Het meest wordt gewed op de uiteindelijke winnaar en op de eerste drie prijswinnaars (trio). 

Op het stalterrein worden de paarden goed verzorgd en voorbereid op de race door de trainers en pikeurs. Er zijn een veearts en een hoefsmid aanwezig. Het dierenwelzijn staat hoog in het vaandel! 
Omdat de kortebaandraverij in IJmuiden een happening is, is er in de loop der jaren een evenement omheen gegroeid: het 5-daagse Zomerfestival IJmuiden. Dit festival start op woensdag en staat dan in het teken van de kinderen waardoor de jeugd van jongs af aan verbonden aan het Zomerfestival. Donderdag is de kortebaandraverij. Vrijdag staat in het teken van sport, zaterdag is de jaarmarkt en het Kunst op Koers festival met muziek en dans. Zondag is er ten slotte een culinaire markt. Iedere avond wordt er een muziekprogramma aangeboden.  

Beoefenaars en betrokkenen

Stichting Harddraverij IJmuiden organiseert de draverij. Vrijwilligers waaronder het speciale hekkenteam nemen de hele infrastructuur rond de kortebaan voor hun rekening nemen. Zowel jong als oud bezoeken de kortebaandraverij waardoor de draverij en het Zomerfestival van groot maatschappelijk belang zijn. Het Zomerfestival vindt plaats van woensdag t/m zondag met op donderdag de kortebaandraverij als hoogtepunt. 

Iedere dag heeft inmiddels een eigen thema gekregen waar jong en oud aan mee kunnen doen en van kunnen genieten. Het hele Kennemerplein wordt hiervoor gebruikt. Er staat een gigantisch podium en een speciaal gebouwd VIP-deck. De bands zijn niet langer uitsluitend regionaal, maar nationaal en zelfs internationaal. Er staat inmiddels een stevige organisatie die een professioneel evenement voor ogen hebben en dit willen laten groeien zodat dit evenement nog meer een traditie wordt en voortgezet kan worden door en voor volgende generaties. 
 

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1936 werd de eerste IJmuidense harddraverij georganiseerd in de Trompstraat. In 1937 en 1938 volgde nog twee edities maar in 1939 kreeg men de organisatie niet rond door financiële problemen. Na 1939 is er niets terug te vinden over de harddraverij en na de oorlog is de organisatie niet meer opgepakt. Een aantal plaatselijke ondernemers besloot in 1997 weer een draverij in IJnuiden te organiseren. Op de weg langs de jachthaven Seaport Marina werd de eerste naoorlogse IJmuidense kortebaan gehouden. De kortebaan lag onder de boulevard waardoor het publiek bovenop de wedstrijd kon kijken; men kon de start en finish zien. Desondanks is in 2013 besloten de kortebaan te verplaatsen naar het centrum van IJmuiden op de Kennemerlaan. De kortebaan werd georganiseerd met daarbij wat kleine sport- en muziekactiviteiten die inmiddels zijn uitgegroeid tot het Zomerfestival IJmuiden, een vijfdaags festival met duizenden bezoekers. 

Ook de kortebaandraverij op zich is in de loop der jaren verder ontwikkeld, de paarden zijn beter voorbereid op de wedstrijd; het is een specialisme geworden. Ook de kortebaanreglementen zijn aan de ontwikkelingen aangepast. Zo is het verboden om een zweep mee te voeren tijdens de draverij. Op het stalterrein worden de paarden goed verzorgd en voorbereid op de race door de trainers en pikeurs. Eveneens zijn er een veearts en een hoefsmid aanwezig. Het dierenwelzijn staat hoog in het vaandel en de liefde voor de paarden bij de eigenaren, verzorgers, trainers en pikeurs is zichtbaar aanwezig! 

De laatste jaren zijn er ook maatregelen genomen om de duurzaamheid van de kortebaandraverij te vergroten. Er is meer aandacht gekomen voor afvalscheiding, beheersing van afvalstromen. 

Borgingsacties

2021-2024

 • Beter gebruik maken van sociale media.
 • Omdat nog lang niet iedereen zich bewust is van het belang van de kortebaandraverij, merchandise ontwikkelen zoals bijvoorbeeld bedrukte T-shirts, petten, pennen, sleutelhangers om het evenement beter zichtbaar te maken.  
 • Nieuwe organisatieleden bij de organisatie betrekken om de opvolging te waarborgen.  
 • Vrijwilligers aantrekken om waar mogelijk op te leiden tot bestuurslid. 
 • Foto's, video's en promotiefilms op social media met regelmaat aanvullen. 
 • Bestuursleden van het Havenfestival, Dorpsfeest Santpoort, Dorpsfeest Driehuis, Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village en van andere kortebaandraverijen in onze regio benaderen om te onderzoeken of er gemeenschappelijk gebruikgemaakt kan worden van materialen zoals pinapparaten, bekabeling, etc. alsmede gezamenlijke PR door bijvoorbeeld een regionale folder.
 • Om de bewoners van de Kennemerlaan meer te betrekken bij de draverij, voorafgaand aan het evenement een nieuwsbrief sturen met de laatste ontwikkelingen, het programma, het afsluiten van de laan en het parkeerbeleid gedurende het evenement. 
 • Activiteiten bedenken waarbij de jeugd centraal staat om hen zo te betrekken bij de kortebaandraverij, bijvoorbeeld een stokpaardjesparade.  
 • Een sponsorjournaal uitbrengen en onder de aandacht gebracht van potentiële sponsors. 
 • Bewoners van de Kennemerlaan benaderen om donateur te worden of loten te kopen. 
 • Het publiek vooraf via sociale media informeren hoe het dierenwelzijn tijdens de draverij gewaarborgd wordt, om eventuele kritiek hieromtrent te voorkomen.

Contact

Stichting Kortebaandraverij C.A. IJmuiden aan Zee
IJmuiden